Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 28 februari 2018, onder voorbehoud van wijzigingen.

Doe mee aan actie Kerkbalans 2018 en stort uw bijdrage op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89

Klik hier voor meer informatie.

14 augustus 2010

De voorbereidingen op een Mariaal hoogfeest

Een bloemenpracht ter ere van onze hemelse Moeder.
De troon voor de nuntius: de aartsbisschop vertegenwoordigt Christus in de liturgie.
Aan de vooravond van het grote Mariafeest ter ere van haar tenhemelopneming is alles gereed. Vele vrijwilligers hebben tientallen uren gewerkt aan het schoonmaken van de kerk, de versiering, de muziek, de voorbereiding van de processie, het bereiden van allerlei lekkers enzovoorts, en niet in de laatste plaats: het opdragen van een waardige liturgie aan God ter ere van Zijn ten hemel opgenomen Moeder, en uit respect voor de pauselijk vertegenwoordiger, de apostolisch nuntius.