Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 maart 2015, onder voorbehoud van wijzigingen.

Vastenactie 2015

Klik hier voor meer informatie over de parochiële vastenactie ten behoeve van het priesterseminarie.

Als wij willen dat er ook morgen priesters zijn in de Kerk, dan moeten wij vandaag zorg dragen voor hun opleiding.

17 maart 2012

Novenenreeks gedurende één jaar tot Sint Jozef

Maandag 19 maart viert de Kerk het hoogfeest van Sint Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria, patroon van de gehele Kerk. Wij hebben hem gekozen als bijzondere patroon aan wie wij de toekomst van het Agneskerkgebouw en het daaraan verbonden traditionele apostolaat van de priesterbroederschap Sint Petrus toevertrouwen.

De hemel wil gevraagd worden, zij wil bestormd worden met onze gebeden. Daarom starten we op 19 maart met een novenenreeks die één jaar zal duren tot 19 maart 2013. In een estafette zullen steeds enkele gelovigen, die zich daarvoor hebben aangemeld, verantwoordelijk zijn voor een noveen ter ere van Sint Jozef. De noveen bestaat uit een kort dagelijks smeekgebed tot de Voedstervader van onze Heer Jezus Christus, een Onze Vader, een Wees Gegroet, en de litanie van Sint Jozef. Dagelijks kost het gebed ongeveer tien minuten van uw tijd.

Wie wil deelnemen -- en dat kan ook meerdere keren in het jaar -- kan zich opgeven bij pater M. Knudsen, persoonlijk of per e-mail. U ontvangt dan tijdig een boekje met de gebeden per dag en een opgave van de noveendagen die voor u van toepassing zijn.

Jozef, beschermer van de heilige Kerk, bid voor ons.