31 mei 2012

Zaterdag 2 juni: Priesterwijding Patrick Kuis

Op 18 juni 2011 werd Patrick door mgr A.L.M. Hurkmans
tot diaken gewijd. (foto: Wim Koopman)

Op zaterdag 2 juni om 12.00 uur zal de bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr A.L.M. Hurkmans, Patrick Kuis en Geoffrey de Jong tot priester wijden in de kathedrale basiliek van Sint Jan Evangelist te Den Bosch. In de dagen voorafgaand aan de wijding wordt uw gebed gevraagd voor de wijdelingen.

De afgelopen jaren heeft Patrick regelmatig in onze kerk geassisteerd, eerst als subdiaken en later als diaken. Op zondag 24 juni a.s. zal hij in de Agneskerk zijn eerste Tridentijnse H. Mis opdragen.

In verband met de priesterwijding zal de dagelijkse H. Mis in onze kerk op zaterdag 2 juni a.s. één uur vroeger worden opgedragen dan gebruikelijk, dus om 10.00 uur. Na afloop van deze H. Mis zijn kerk en pastorie gesloten.

29 mei 2012

Restauratiewerkzaamheden aan het orgel

In de maanden april en mei hebben enkele vrijwilligers hard gewerkt aan het Clavaux-orgel in onze kerk. Er zijn meer dan 600 membranen vervangen.

Membranen zijn lederen zakjes die de luchttoevoer naar de individuele orgelpijpen regelen. Deze waren in de loop der jaren door slijtage en ouderdom poreus en stug geworden. Hierdoor werkte een groot deel van het orgel niet meer naar behoren.

Achter de grote orgelpijpen die u vanuit de kerk kunt zien, bevinden zich nog tal van kleinere pijpen en pijpjes, die u niet kunt zien. Gezamenlijk brengen zij de prachtige klanken van het instrument voort.

In de komende maanden zullen nog werkzaamheden plaatsvinden om een aantal minder opvallende storingen te verhelpen.

Informatiebulletin voor de maand juni is verschenen

Het Informatiebulletin van onze kerk voor de maand juni is verschenen. Daarin wordt aandacht besteed aan de priesterwijding van Patrick Kuis op zaterdag 2 juni a.s. en aan de restauratiewerkzaamheden die aan het orgel hebben plaatsgevonden.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin juni'. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis per e-mail (klik hier) te ontvangen.

22 mei 2012

Opbrengst Vastenactie 2012

De Vastenactie, die dit jaar werd gehouden voor de straatkinderen in het Zuid-Amerikaanse Colombia, heeft een bedrag van € 1.993 opgebracht. Aan iedereen die heeft bijgedragen: hartelijk dank!

18 mei 2012

Pinksternoveen: Kom, Schepper, Heilige Geest

Prpgramma Sint-Nicolaasacademie zaterdag 19 mei

De laatste lezing van de Sint-Nicolaasacademie voor de zomerstop vindt plaats op zaterdag 19 mei. Het onderwerp is ‘beeldcultuur in de katholieke Kerk’.

Pater Joop van Banning SJ, priester, historicus en filosoof, vergelijkt de katholieke beeldcultuur met die van de protestanten, van de joden en van de moham-medanen.

Programma
10.00 uur: Gelezen H. Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie

Zie: De website van de academie.

5 mei 2012

5 mei: Heilige Pius V, paus en belijder

Pius V werd op 17 januari 1504 te Bosco nabij Allessandria geboren als Michele Ghislieri. Al op 14-jarige leeftijd trad hij in bij de Dominicanen. Hij werd in 1528 tot priester gewijd. In 1556 benoemde paus Paulus IV hem tot bisschop van de Italiaanse diocesen Nepi en Sutri, nadat hij Ghislieri eerder al (in 1551) had benoemd in de leiding van de Romeinse inquisitie. Dezelfde paus verhief hem in 1557 tot kardinaal.

Na zijn verkiezing tot paus in 1566 heeft Pius V zich volledig ingezet voor de realisering van de bepalingen van het Concilie van Trente (1545-1563). Hij verpersoonlijkt de katholieke contra-reformatie. Meteen in 1566 liet hij de Catechismus Romanus verschijnen. In 1568 verscheen het herziene Romeins brevier en in 1570 een herzien missaal, dat vanaf 1570 tot 1969, het jaar van de invoering van een vernieuwde liturgie (Novus Ordo Missae) door Paus Paulus VI, de enige ordo was die wereldwijd door katholieke priesters op alle continenten gebruikt werd. Het gebruik van deze Liturgie van Pius V, de zogenaamde 'Tridentijnse heilige Mis', werd echter nooit afgeschaft en staat in de Rooms-katholieke Kerk nu bekend als de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (cf. Motu Proprio 'Summorum Pontificum' uit 2007 van paus Benedictus XVI).

In 1567 verhief hij de heilige Thomas van Aquino tot kerkleraar.

In 1569 benoemde Pius V een commissie ter herziening van de tekst van de Vulgata, de officiële Latijnse Bijbelvertaling.

Pius V sprak in 1570 de excommunicatie uit over koningin Elizabeth I van Engeland.

In 1570 bedreigden de oprukkende Turken het Italiaanse schiereiland. Met de grootst mogelijke moeite wist de paus de christenstaten te bewegen de krachten te bundelen en een gezamenlijk leger op de been te brengen. Zo voer op 7 oktober 1571 een Spaans-Italiaanse vloot, onder leiding van Don Juan van Oostenrijk († 1578) de Turken tegemoet voor een beslissend treffen. Deze zeeslag is de geschiedenis ingegaan als de Slag bij Lepanto (dit is het huidige Navpaktos, ten noorden van de Griekse stad Patras aan de Golf van Korinte).
Intussen had de paus de christenen opgeroepen tot een onophoudelijk bidden van de Rozenkrans om zo Maria's voorspraak af te smeken. Als de christenen zouden winnen - zo beloofde hij - zou hij een officieel feest van de Rozenkrans instellen. En zo geschiedde. Sindsdien staat het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober op de Romeinse Kalender.

Pius V voerde de gewoonte in dat pausen een witte soutane dragen, oorspronkelijk het witte dominicaanse habijt, echter zonder de bijbehorende zwarte mantel die door de dominicanen wordt gedragen.

Pius V overleed op 1 mei 1572 in Rome. In 1672 werd hij zaligverklaard door paus Clemens X en in 1712 volgde zijn heiligverklaring door paus Clemens XI.

2 mei 2012

Marialof in de meimaand

Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Gedurende de maand mei vindt van dinsdag tot en met vrijdag aansluitend op de H. Mis van 11.00 uur het Marialof plaats. Voor het uitgestelde Allerheiligste wordt de Rozenkrans gebeden. Ook worden enkele Marialiederen gezongen en wordt Christus aanbeden en vereerd, Die aanwezig is in Zijn allerheiligste Sacrament.

Zondag – 10.30 uur: Rozenkransgebed.
Dinsdag tot en met vrijdag – 11.45 uur: Marialof.
Zaterdag – 12.45 uur: Rozenkransgebed.

1 mei 2012

Van de parochie-administrator: Lof aan onze hemelse Moeder

Beminde gelovigen,

Velen van u hebben de afgelopen maanden mijn stervende vader en de rest van mijn familie begeleid met gebed. Daarvoor ben ik u bijzonder dankbaar! Mijn vader mocht zijn Rechter tegemoetgaan op de dag waarop onze Verlosser het priesterschap heeft gesticht, waartoe hij zijn zoon heeft geschonken.

Ook ben ik u dankbaar voor het begrip dat u hebt getoond op de vele momenten dat ik vanwege zijn ziekte afwezig was. Ik heb zeker niet alles kunnen doen wat pastoraal gezien noodzakelijk was. In de komende tijd zal ik proberen dat goed te maken.

We staan aan het begin van de maand mei, die – zoals u weet – in het bijzonder is toegewijd aan de allerheiligste maagd Maria. Het is mijn vurige hoop dat wij door onze toewijding aan Maria haar machtige voorbede en bescherming zullen afsmeken over ons apostolaat en over onze kerk. Wij doen dat in het bijzonder in het Marialof aansluitend op de doordeweekse H.H. Missen. Het is bijzonder prijzenswaardig als wij allen ten minste één keer deze lof aan onze hemelse Moeder zouden brengen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie