Vandaag in de Agneskerk

Geen uitstelling op vrijdag 5 september

Op vrijdag 5 september is er om 10.30 uur Lof, gevolgd door een gelezen H. Mis om 11.00 uur. Er is géén uitstelling van het Allerheiligste Sacrament om 12.00 uur, zoals abusievelijk in het Informatiebulletin staat vermeld.

25 februari 2013

Gebedsuur op donderdag 28 februari 2013

Op donderdag 28 februari zal paus Benedictus XVI om 20.00 uur zijn ambt neerleggen. In de Agneskerk willen we onze heilige Vader - die zo veel voor ons betekend heeft - op de avond van zijn abdicatie ondersteunen met een plechtig gebedsuur. Om 18.45 uur bidden wij de Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid. Daarna is er gelegenheid tot aanbidding van onze Heer Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament des Altaars. We bidden dan in het bijzonder om Gods zegen over paus Benedictus XVI en om goddelijke bijstand voor het college van kardinalen bij de verkiezing van een nieuwe paus. Om 20.00 uur volgt de plechtige zegen met het heilig Sacrament. Daarna zullen de completen – het kerkelijk avondgebed – worden gezongen. Na afloop keren we in stilte huiswaarts, zowel bedroefd over het afscheid van onze geliefde Vader, als in dankbaarheid om zijn pontificaat van acht jaar.