Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 mei 2015, onder voorbehoud van wijzigingen.

Zaterdag 23 mei komt de volwassenencatechese te vervallen in verband met de Huwelijksmis die om 13.30 uur begint.

15 februari 2013

Vandaag tot 18.00 uur: Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament des Altaars

Onze Heer Jezus Christus verdient onze onophoudelijke dankzegging en aanbidding voor alles wat Hij gedaan heeft voor onze redding:

Waardig is het Lam Dat geslacht werd, te ontvangen de eer en de heerlijkheid en lof.
(Apok. 5, 12)