Vandaag in de Agneskerk

Marialof in de maand oktober

Dinsdag tot en met vrijdag om 11.45 uur, aansluitend op de dagelijkse heilige Mis.

10 februari 2013

Zondag 18.00 uur tot dinsdag 10.00 uur: Veertig-urengebed

Knielt, christenschaar,
voor ´t zoenaltaar,
uw God rust daar!