Website van de parochie van de H. Jozef, patroon van de H. Kerk, de Rooms-katholieke personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Agneskerk te Amsterdam

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2017, onder voorbehoud van wijzigingen.

26 mei 2014

26 mei: Heilige Philippus Neri, belijder

Barones Dona Pompilia de Rossi heeft zojuist de communie ontvangen en wéér maakt zij aanstalten om de kerk uit te lopen. Verdrietig om zoveel gebrek aan eerbied zet de priester spontaan de ciborie op het altaar, rent naar de sacristie en duwt de misdienaars die klaar staan voor de volgende Mis brandende kaarsen in de handen: “Ren en ga naast de barones lopen.”
De vrouw weet niet wat haar overkomt als de misdienaars niet van haar zijde wijken. Geërgerd loopt zij met haar ‘schaduwen’ terug naar de kerk, waar de priester buiten wacht. Woest vraagt zij wat dit heeft te betekenen, waarop Philip Neri zegt: “De Kerk vraagt dat wanneer het Allerheiligste over straat wordt gedragen, Het met brandende kaarsen wordt begeleid. De misdienaars zullen u door de straten van de stad begeleiden totdat u thuis bent.” Verhit loopt Dona Pompilia terug de kerk in. Nooit meer zal zij die voortijdig verlaten.

Philippus Neri was in 1533, 18 jaar oud, van Florence naar Rome vertrokken. Kort daarvoor heeft hij afstand gedaan van een erfenis en zo komt hij berooid aan in de zogenoemde Heilige Stad, waar heiligheid soms ver te zoeken is. Hij geeft les in ruil voor een zolderkamertje en eten. Philip is opgewekt en recht door zee en zijn lessen, waarin humor en heiligheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, worden door steeds meer jongeren bijgewoond. Hij bezoekt armen en zieken, organiseert pelgrimsreizen naar de zeven hoofdkerken van Rome en bedelt geld bijeen voor hen die dit niet kunnen betalen.

Op aandringen van zijn biechtvader wordt hij priester en creëert hij plaatsen van gebed, meditatie, muziek en voordrachten, voorlopers van de latere oratoria.

Bisschoppen, kardinalen en pausen komen bij hem om raad. Als paus Gregorius XIV hem de kardinaalshoed stuurt, dan stuurt Philippus die per kerende post terug.

Op 26 mei 1595 verzamelt Philip zijn leerlingen om hem heen. Zittend in zijn bed geeft hij na tachtig jaar het leven aan zijn Heer terug.

Op 12 maart 1622 wordt Philippus Neri heilig verklaard, tegelijk met zijn vriend Ignatius van Loyola, Franciscus Xaverius en Teresia van Avila.

24 mei 2014

Stilte tijdens de H. Mis

Wilt u er s.v.p. aan denken om vóór het betreden van de kerk uw mobiele telefoon uit te schakelen? Ook wordt u verzocht om tijdens de heilige Mis niet op de houten vloer te lopen achter in de kerk. Dat beperkt het onnodige lawaai tijdens de eredienst aan God.

17 mei 2014

17 mei: Heilige Paschalis Baylon, belijder

Toen de H. Paschalis eens zijn schapen hoedde op een berghelling, hoorde hij de bel voor de consecratie rinkelen in de vallei beneden, waar de dorpelingen waren verzameld voor de H. Mis. Hij viel op zijn knieën en plotseling stond er een engel van God voor hem, met in zijn handen een monstrans met het Allerheiligste Sacrament, dat hij ter aanbidding aanbood.

Hiervan kunnen wij leren dat zij die Jezus Christus vereren in dit grote mysterie van Zijn liefde Hem zeer nabij zijn. Aan hen wordt in het bijzonder deze belofte vervuld: "Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom tot u terug." (Joh. 14, 18)

16 mei 2014

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 17 mei 2014

De laatste in de reeks lezingen van de Sint-Nicolaasacademie in het voorjaar van 2014 vindt plaats op zaterdag 17 mei in de grote zaal van de pastorie. De heer René van Tol, kunsthistoricus en grafisch kunstenaar, spreekt over ‘Chesterton als getuige van het christelijk geloof’.

Programma
10.30 uur: Rozenkransgebed
10.55 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Zie: De website van de academie.

3 mei 2014

Van de pastoor: Machtige bijstand van de Koningin van de Rozenkrans

Van dinsdag tot en met vrijdag: Marialof om 10.25 uur,
voorafgaand aan de gelezen H. Mis.

Beminde gelovigen,

In de Mariamaand mei is het een bijzonder gebruik van de Kerk om de heilige Maagd te vereren door het bidden van de litanie van Loreto en van de Rozenkrans. Daarmee herinnert de Kerk haar kinderen aan de machtige bijstand die de Koningin van de Rozenkrans aan de gelovigen schenkt om te volharden in trouw.

Ook wij houden deze devotie in ere en willen gedurende deze maand haar moederlijke bijstand afsmeken, in het bijzonder voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten, vooral in Syrië, waar zo velen hun trouw met hun bloed hebben moeten betalen, onder wie ook de Nederlandse pater Frans van der Lugt. Vergeten wij ook niet de christenen in Irak en Nigeria, die eveneens op wrede wijze worden beproefd, en al de naamlozen, over wie wij nooit iets vernemen. In de kerk bidden wij de volgende intentie: “Dat God door de bemiddeling van de heilige maagd Maria onze vervolgde broeders en zusters de kracht van de overwinning wil schenken.” Kunt u niet in de kerk meebidden, sluit u dan thuis aan bij dit gebed met dezelfde intentie.

Ik wens ons allen veel Mariale devotie toe!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor