Financiën

Personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Amsterdamse Sint-Agneskerk

Een kerk staat in deze tijd voor hoge uitgaven. Allereerst zijn er de vaste lasten zoals nutsbedrijven (water, gas en electriciteit), maar ook belastingen (onroerendezaakbelasting, gemeentelijke belastingen), het salaris van een priester, onderhoudskosten, kosten van drukwerk, liturgische zaken (hosties, wierook, kaarsen e.d.) en nog veel meer. Deze kosten gaan ver uit boven die van een normaal huishouden.

De Agneskerk is volledig afhankelijk van collectegelden, giften en legaten. Wij ontvangen geen subsidies. De actie Kerkbalans, die jaarlijks in de maand januari wordt gehouden, levert niet voldoende op om alle uitgaven van een heel jaar te kunnen betalen. Daarom is uw steun door het gehele jaar van groot belang.

Wilt u onze kerk financieel ondersteunen, dan kan dat door een gift over te schrijven op bankrekening 5440482 ten name van 'Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam' te Amsterdam.

Voor al uw giften - groot en klein - zijn wij u zeer erkentelijk.

De Agneskerk is onderdeel van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland en als zodanig erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften aan onze kerk, onder de gebruikelijke voorwaarden, aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

In case you would like to send the church of Saint Agnes a donation from abroad, here is our international bank account number (IBAN): NL58INGB0005440482 (BIC: INGBNL2A).

We are very grateful for any contribution.


Priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP)

De priesters in onze kerk behoren tot de Priesterbroederschap Sint Petrus. Deze congregatie beijvert zich voor het behoud en de verspreiding van de Tridentijnse ritus binnen de Rooms-katholieke Kerk. De priesters bedienen niet alleen de Agneskerk maar celebreren de H. Mis ook in andere plaatsen, binnen en buiten Nederland.

Wilt u het apostolaat van de Priesterbroederschap Sint Petrus, en dan in het bijzonder de priesters in Amsterdam, ondersteunen? Dan is uw gift van harte welkom op bankrekening 66.25.25.183 ten name van Fraternité Saint Pierre te Amsterdam.

Dit bankrekeningnummer kunt u ook gebruiken voor het betalen van uw stipendium voor Misintenties. De intenties kunt u het beste persoonlijk aan de priesters opgeven.