Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 september 2021, onder voorbehoud van wijzigingen.

23 september 2009

23, 25 en 26 september: Quatertemperdagen

Woensdag 23, vrijdag 25 en zaterdag 26 september zijn Quatertemperdagen. Dit zijn dagen van gebed en boete (vasten), en van oudsher van dankbaarheid om de nieuwe oogst.

In 2005 hebben de bisschoppen van Nederland deze dagen opnieuw vastgesteld voor de gehele kerkprovincie. Zij hebben daarvoor vier woensdagen in het jaar aangewezen. Maar volgens de Tridentijnse kalender, die wij in de Agneskerk volgen, zijn het drie dagen bij het begin van een nieuw seizoen: woensdag, vrijdag en zaterdag.

Regelmatig vasten is een oude christelijke traditie. Het gaat erom onze geest te onthechten aan het aardse en te richten op de Heer, onze God. In deze tijd van materiële overvloed is het goed om hieraan (opnieuw) aandacht te besteden.
Vasten wapent ons bovendien tegen allerlei grote en kleine bekoringen waaraan we dagelijks zijn blootgesteld.