Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


Parochiële vastenactie 2023 voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië; zo doet u mee!

9 december 2009

Tridentijnse H.H. Missen elders in het land

Naast de zondagse Hoogmis om 11.00 uur in de eigen Agneskerk worden er in de maand december nog enkele H.H. Missen opgedragen in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus:

Zondag 13 december: Tilburg
Om 11.15 uur een Hoogmis in de parochiekerk van de H. Margarita Maria, celebrant is de zeereerwaarde heer H. Schilder, pastoor. Voor meer informatie zie de website van de parochie.

Zondag 27 december: Rotterdam
Om 11.00 uur een Hoogmis in de parochiekerk van de H.H. Michaël en Clemens, celebrant is de eerwaarde pater A. Komorowski FSSP. Voor meer informatie zie deze link.

Utrecht
Elke zondag om 17.30 uur in de Sint-Willibrordkerk; celebrant is de zeereerwaarde heer G.M.J. van der Vegt, toekomstig rector.