Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 september 2021, onder voorbehoud van wijzigingen.

22 september 2010

22, 24 en 25 september: Quatertemperdagen

Woensdag 22, vrijdag 24 en zaterdag 25 september zijn quatertemperdagen. Quatertemperdagen zijn dagen van boete, gebed, vasten en onthouding bij de wisseling van het seizoen of ter voorbereiding op een grote feestdag, en van oudsher van dankbaarheid om de nieuwe oogst.

In 2005 hebben de bisschoppen van Nederland deze dagen opnieuw vastgesteld voor de gehele kerkprovincie. Zij hebben daarvoor vier woensdagen in het jaar aangewezen. Maar volgens de Tridentijnse kalender, die wij in de Agneskerk volgen, zijn het drie dagen bij het begin van een nieuw seizoen: woensdag, vrijdag en zaterdag.

Op de liturgische kalender behorende bij het (Tridentijns) Missaal uit 1962 zijn vier keer per jaar quatertemperdagen opgenomen. Deze dagen vallen in de Advent, in de Vasten, in het Pinksteroctaaf en in de maand september.

Regelmatig vasten is een oude christelijke traditie. Het gaat erom onze geest te onthechten aan het aardse en te richten op de Heer, onze God. In deze tijd van materiële overvloed is het goed om hieraan (opnieuw) aandacht te besteden.
Vasten wapent ons bovendien tegen allerlei grote en kleine bekoringen waaraan we dagelijks zijn blootgesteld.