Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


20 juni 2012

Zondag 24 juni: Eerste H. Mis door neomist Patrick Kuis

Op 6 november 2011 vierde kardinaal Raymond Burke (links) een potificale Hoogmis in onze kerk. Patrick Kuis (rechts)
was in die Mis subdiaken.

Zondag 24 juni viert de Kerk het hoogfeest van de geboorte van de heilige Johannes de Doper. Het belooft voor onze parochie een bijzondere dag te worden, want neomist (pasgewijd priester) Patrick Kuis zal om 11.00 uur zijn eerste heilige Mis in onze kerk opdragen.

Patrick is op zaterdag 2 juni jl. door de bisschop van 's-Hertogenbosch tot priester gewijd in een volle Sint-Janskathedraal. Hij heeft de afgelopen jaren bij verschillende gelegenheden in onze kerk geassisteerd, eerst als subdiaken en later als diaken tijdens de Mis.

Toen de paters van onze kerk enkele jaren geleden zijn begonnen met het leren van de Tridentijnse Mis aan collega-priesters, bestond er ook belangstelling vanuit het bisdom 's-Hertogenbosch. Daarbij waren ook priesterstudenten uit dat bisdom betrokken, onder wie Patrick. Nu zal hij - als priester - zelf de heilige Mis in de buitengewone vorm opdragen, geassisteerd door diaken en subdiaken.

Zondag 24 juni - 11.00 uur