Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 september 2021, onder voorbehoud van wijzigingen.

17 mei 2013

Heilige Paschalis Baylon en de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament

Deze middag: Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament van het Altaar

Toen de H. Paschalis, wiens gedachtenis wij vandaag vieren, eens zijn schapen hoedde op een berghelling, hoorde hij de bel voor de consecratie rinkelen in de vallei beneden, waar de dorpelingen waren verzameld voor de H. Mis. Hij viel op zijn knieën en plotseling stond er een engel van God voor hem, met in zijn handen een monstrans met het Allerheiligste Sacrament, dat hij ter aanbidding aanbood.

Hiervan kunnen wij leren dat zij die Jezus Christus vereren in dit grote mysterie van Zijn liefde Hem zeer nabij zijn. Aan hen wordt in het bijzonder deze belofte vervuld:

"Ik zal jullie niet verweesd achterlaten. Ik kom bij jullie terug."
(Joh. 14, 18)