Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 september 2022, onder voorbehoud van wijzigingen.

29 december 2020

Volle aflaat op Oud én Nieuw

Wie op Oudejaarsdag het Te Deum bijwoont in een kerk of kapel, maar ook wie op Nieuwjaarsdag (een verplichte feestdag) het Veni Creator bijwoont kan een volle aflaat verdienen onder de gebruikelijke voorwaarden van biecht, ontvangst van de heilige communie en volledige onthechting aan (zelfs de dagelijkse) zonde.