Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie

Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 30 april 2021, onder voorbehoud van wijzigingen.

Bidt u thuis ook mee?

Met de Rozenkransnoveen voor Kerk, gezin en vaderland: klik hier.
Om eerherstel te brengen aan Jezus in het Allerheiligste Sacrament: klik hier.


19 maart 2021

Needrig stille timmerman


Need'rig stille timmerman, zo klein in 's wereld ogen,
Jozef, wie mocht ooit als gij op heil'ge schatten bogen?
In uw kleine woning
bezat gij 's Hemels Koning,
was uw gezellin
d'Eng'lenkoningin!

Neen, geen kranke mensentaal noch stem van hemelingen,
Kon, o Jozef, schoon genoeg uw zaligheid bezingen.
Als gij, liefdedronken,
in hoogste vreugd' verzonken,
dan de zoete Maagd,
dan weer 't Kind bezaagt!

Wil, o Jozef, aan uw Bruid en aan uw Zone vragen
dat wij in ootmoedigheid, aan Hem en haar behagen!
Hoor ons kinderbede...
Bekom ons reinheid, vrede,
liefde, vrome deugd
en des hemels vreugd!