Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


De maand juni is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus

28 oktober 2022

Allerheiligen en Allerzielen

Op dinsdag 1 november viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen. Dit is een verplichte kerkelijke feestdag. We vieren dit feest in onze kerk als volgt:
11.00 uur: Gezongen H. Mis, aansluitend gelegenheid tot aanbidding van het uitgestelde Allerheiligste Sacrament
18.00 uur: Gezongen H. Mis

Op woensdag 2 november (Allerzielen) bidt de Kerk voor de overleden gelovigen. Voor hun zielenrust worden meerdere H.H. Requiemmissen opgedragen. De tijden zijn:
11.00 uur: Gezongen H. Requiemmis met absoute, aansluitend twee gelezen H.H. Requiemmissen
15.00 uur: Drie gelezen H.H. Requiemmissen
18.00 uur: Gezongen H. Requiemmis met absoute