Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


De maand juni is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus

31 oktober 2022

Van 1 tot en met 8 november: Dagelijks een volle aflaat voor de zielen in het vagevuur

In de eerste acht dagen van november bestaat de mogelijkheid om dagelijks een volle aflaat te verkrijgen voor de zielen in het vagevuur. De algemene voorwaarden voor deze aflaat zijn: gaan biechten (eventueel 8 dagen ervoor of erna), ontvangst van de heilige communie op de dag zelf, bidden voor de intenties van de Heilige Vader (onder meer voor de uitbreiding van het geloof, de uitroeiing van ketterijen, de verheffing van de heilige Kerk en de bekering van de zondaars), onthechting van iedere zonde, zelfs de dagelijkse zonden, en de bedoeling hebben de volle aflaat werkelijk te verdienen.

Op de dag van Allerzielen dient men een bezoek te brengen aan een kerk of kapel om voor de zielen te bidden en een Onzevader en het credo voor de intenties van de Paus. Van 1 tot en met 8 november geldt: een bezoek brengen aan een kerkhof en bidden voor de zielen in het vagevuur en voor de intenties van de Heilige Vader.