Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


De maand juni is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus

24 december 2022

24 december: Vigilie van Kerstmis

Vandaag zult gij weten dat de Heer zal komen en ons zal verlossen;
en morgen zult gij Zijn heerlijkheid aanschouwen.