Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


30 december 2022

Volle aflaat op Oud én Nieuw

Wie op Oudejaarsdag in een kerk het 'Te Deum' bijwoont, maar ook wie op Nieuwjaarsdag (een verplichte feestdag!) het 'Veni Creator' bijwoont kan een volle aflaat verdienen onder de gebruikelijke voorwaarden van biecht (acht dagen ervoor tot acht dagen erna), ontvangst van de heilige communie op de dag zelf, bidden voor de pauselijke intenties en volledige onthechting aan (zelfs de dagelijkse) zonde.