Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


22 januari 2023

Offertorium derde zondag na Driekoningen: Dextera Domini (Franck)