20 mei 2016

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 21 mei 2016

Zaterdag 21 mei houdt Tom Zwitser, filosoof en vormgever, de lezing voor de Sint-Nicolaasacademie. Hij zal spreken over ‘Permafrost, de Westerse geo¬politiek als revolutie ten opzichte van het christendom’.

De lezing wordt om 10.00 uur voorafgegaan door een H. Mis in de kerk.

Zie: De website van de academie.

7 mei 2016

Van de pastoor: De Kerk, mystiek Lichaam van Christus

Beminde gelovigen,

Met Pinksteren is de volheid van de verlossingsmysteriën voltrokken. Ik wil u graag in het kort uitleggen wat het betekent om ledemaat van het mystieke Lichaam van Christus te zijn.

Het bovennatuurlijke leven en alle genaden die de mens worden gegeven zijn vruchten van de verlossing. De verlossing zelf berust op het feit dat Christus en Zijn Kerk één mystiek Lichaam vormen, ja zelfs één mystieke Persoon. Daarom zijn het verlossingswerk van Christus, het Hoofd, en de oneindige verdiensten van Zijn lijden, bestemd voor zijn leden, dat wil zeggen voor alle gelovigen die Zijn mystiek lichaam vormen.

De Kerk is het mystieke Lichaam en de volheid van Christus. Christus is haar hoofd, haar voornaamste, onmisbare en volmaakte deel, waaraan alle andere ledematen van het Lichaam hun kracht en leven ontlenen. Bij het doopsel zijn wij op deze innige wijze met Christus verbonden.

Christus kon lijden voor de mensen en boeten voor zonden die Hij niet Zelf bedreven heeft. Hij is het Hoofd van de Kerk, het Lichaam waarvan Hij de verlosser is. Daarom is verlossing uitsluitend te vinden in de Kerk, Zijn Lichaam.

De activiteit van het mystieke Lichaam is de kracht van Christus Zelf. Wij zijn als gelovigen met Hem in één lichaam verenigd. Daarom leven, lijden en sterven wij met Hem, en zullen wij ook met Hem verrijzen. Het doopsel heiligt ons, omdat het tussen Christus en een ziel de vitale verbinding tot stand brengt, waardoor de heiligheid van het hoofd naar de ledematen kan stromen. De andere sacramenten, in het bijzonder de heilige Eucharistie, hebben tot doel deze eenheid tussen het mystieke lichaam en zijn Hoofd te versterken.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

3 mei 2016

Meimaand - Mariamaand

Op werkdagen (dinsdag tot en met vrijdag) tijdens de maand mei wordt voorafgaand aan de heilige Mis een Marialof gehouden. Vanaf 10.25 uur wordt voor het uitgestelde Allerheiligste Sacrament de Rozenkrans gebeden, gevolgd door de Sacramentszegen. Aansluitend begint om 11.00 uur de heilige Mis.

Op donderdag 26 mei (Sacramentsdag) vindt een Sacramentslof plaats ná de heilige Mis.

Op zaterdag en zondag wordt voor de heilige Mis de Rozenkrans gebeden.

Informatiebulletin voor de maand mei is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand mei is verschenen. Hierin onder meer aandacht voor de meimaand-Mariamaand, de lezing voor de Sint-Nicolaasacademie, de Pinksternoveen en de Kerk, het mystieke Lichaam van Christus.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin mei' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Informatiebulletin mei 2016