25 augustus 2012

Adopteer - spiritueel - een ongeboren baby

Een foetus van 12 weken oud; het kindje is compleet en moet alleen nog maar groeien. Daarom heeft het
de bescherming nodig van de schoot van de moeder. In Nederland en in vele landen op de wereld
is het legaal om deze bescherming aan het kindje te ontnemen en het straffeloos te doden.

Jaarlijks worden wereldwijd 44 miljoen baby's gedood door abortus, dagelijks zijn dit 120.000 baby's! Deze baby's hebben zo weinig bescherming dat alleen de hand van God deze slachting kan beëindigen. Ons gebed is het beste wapen om hen te helpen - het meest effectief.

Bid dit gebed elke dag en gedurende negen maanden om het leven van een baby te redden!

Jezus, Maria en Jozef, ik houd heel veel van U.
Ik smeek U om het leven van het ongeboren kindje
dat ik spiritueel heb geadopteerd, te beschermen
en te sparen in de moederschoot,
omdat dit nieuwe leven het gevaar loopt
om te worden afgewezen en afgebroken (geaborteerd).
Amen.

Gebed van de eerbiedwaardige dienaar Gods
aartsbisschop Fulton J. Sheen

Zaterdags Rozenkransgebed eenmalig vervroegd

Op zaterdag 25 augustus zal het Rozenkransgebed eenmalig niet om 12.45 uur plaatsvinden maar om circa 12.00 uur, dus aansluitend op de heilige Mis.

14 augustus 2012

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Op woensdag 15 augustus vieren we het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming als volgt:

11.00 uur: Gelezen H. Mis
18.15 uur: Rozenkransgebed met samenzang
19.00 uur: Plechtige gezongen Mis met assistentie van diaken en subdiaken

11 augustus 2012

Periodieke giften aan Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam

Indien u de Agneskerk meer structureel wilt steunen en meerdere jaren achtereen een schenking (gift) wilt doen aan de Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam, dan kan dat op een fiscaal aantrekkelijke wijze. Indien bij notariële akte minimaal vijf jaar achter elkaar (langer mag ook) eenzelfde bedrag wordt geschonken, dan zijn aan deze schenkingen vrijwel geen fiscale beperkingen verbonden. De ondergrens van 1% van het verzamelinkomen, die voor gewone giften geldt, komt te vervallen, evenals de bovengrens van 10%.
Het voordeel van een periodieke gift is een hogere belastingaftrek en dus een hogere belastingteruggave. Op die manier kunt u dus een hoger bedrag schenken aan de Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam zonder dat het u meer kost. Bij overlijden komt de verplichting tot schenking te vervallen.

De kosten van de notariële akte komen voor rekening van de stichting, mits het jaarlijks te schenken bedrag hoger is dan € 300 en u de akte laat opmaken door het notariskantoor waarmee de stichting afspraken heeft kunnen maken (Notariskantoor Bakker – Voorwinde – Mens).

Indien u interesse hebt in deze vorm van schenking, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting. Het contact met de notaris en het opstellen van de akte kunnen wij voor u verzorgen. U dient zelf alleen eenmalig langs te gaan bij het notariskantoor met een geldig legitimatiebewijs om te voldoen aan de wettelijke legitimatieplicht.

Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam is een door de belastingdienst erkende ANBI (algemeen nut beogende instelling). Bankrekening: 5440482; e-mail:
stichting@agneskerk.org
.

1 augustus 2012

Van de parochie-administrator: Het generaal kapittel van de FSSP

Beminde gelovigen,

Zoals u misschien reeds hebt vernomen is tijdens het generaal kapittel van de priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP), dat deze zomer in de Verenigde Staten plaatsvond, onze generaal-overste, pater John Berg, herkozen voor een termijn van zes jaar.

Geheel onverwachts is pater Andrzej Komorowski gekozen tot een van zijn assistenten, eveneens voor een termijn van zes jaar. Dat betekent helaas dat wij hem niet mogen verwelkomen terug in de Sint-Agneskerk, zoals vorig jaar bij zijn afscheid werd meegedeeld.

Dat is jammer voor ons, maar wij mogen verheugd zijn dat hij – met de hulp van de goddelijke genade – nu mag werken voor het goed van de gehele broederschap. Willen wij, die hem mochten leren kennen als een goed en toegewijd priester, hem in zijn nieuwe taak begeleiden met onze gebeden.

Op 15 augustus vieren wij het grote feest van Maria Tenhemelopneming. Ik hoop dat velen van u daarbij aanwezig zullen zijn.

Gods rijke zegen en een goede zomer toegewenst!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie