Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie


6 februari 2021

6 februari: Gedachtenis van de heilige Dorothea, maagd en martelares

Dorothea is in 311 te Caesarea in Cappadocië onder keizer Diocletianus de marteldood gestorven. Een legende vertelt dat Dorothea op weg naar het schavot de naam van Jezus riep. Een jongeling, genaamd Theophilus, spotte en zei tot haar dat hij zich zou bekeren als hij bloemen en vruchten uit de tuin van haar bruidegom zou ontvangen. Daarop verscheen er een engel die een mand met bloemen en vruchten bracht naar de jongeling, terwijl het hartje winter was. Daarop knielde hij neer en bekeerde zich tot het christendom. Diocletianus werd daar zo kwaad om, dat hij Theophilus samen met Dorothea liet onthoofden.

Dorothea is patrones van vrouwen in barensweeën, bloemenverkopers, fruithandelaars, tuinlui, bruiden, bierbrouwers, stervenden en pas gehuwden; zij is patrones tegen valse beschuldigingen en armoede. Zij wordt vaak afgebeeld met een mand vol fruit en bloemen of met haar martelwerktuig, een zwaard. Een volksweerspreuk luidt: Sint Dorothee brengt meestal snee.

5 februari 2021

Verhoging kaarsengeld

De prijzen van de offerkaarsen in onze kerk zijn sinds 2011 niet meer aangepast. Vanwege een verhoging van de prijzen door de kaarsenleverancier zijn we genoodzaakt om ook het kaarsengeld in de kerk te verhogen.

Sinds 1 januari 2021 gelden de volgende bedragen: 70 cent voor een kleine kaars, € 1 voor een middelgrote kaars en € 2 voor een grote kaars. De prijs voor een noveenkaars wordt € 6.

In verband met de brandveiligheid is het niet toegestaan om van huis of elders meegebrachte kaarsen of theelichten in de kerk te laten branden.

4 februari 2021

Van de pastoor: Onszelf terugzetten in de orde van God

Beminde gelovigen,

Op de laatste (zon)dag van de maand januari is dit jaar de voorvastentijd begonnen. Dit is een tijd van voorbereiding op de grote heilige Vasten. Het vasten maakt ons door boete te doen ontvankelijk voor de genade van de verlossing doordat wij onszelf corrigeren, terugzetten in de orde van God, met andere woorden dat wij Zijn heilige Wil in ons laten gebeuren.

Tegelijkertijd leven wij in een samenleving die ons heel duidelijk toont wat er zal gebeuren als de objectieve orde wordt losgelaten. Chaos zal niet alleen het gemeenschappelijke leven veroveren, maar ook ons persoonlijk leven binnendringen. Veel mensen zijn verbijsterd over wat er in de laatste maanden en dagen in onze steden plaatsvindt: rellen, vernielingen en agressie. Om eerlijk te zijn, ik ben er niet over verbaasd; het is de eindfase van een maatschappelijk proces dat al decennialang gaande is, namelijk dat van goddeloosheid en het verloochenen van fundamentele waarheden en het onderuithalen van structuren waarop een gezonde beschaving rust.

De genezing hiervan begint met de bereidheid tot bekering. Deze bereidheid moet zowel in het persoonlijk als in het maatschappelijk leven getoond worden, zoals ook het kerkelijke vasten beide elementen bevat.

Zullen we – nu het bijna te laat is en onze ondergang duidelijk in zicht is – dan eindelijk onze toevlucht zoeken in de terugkeer tot Gods heilige Wil en in Zijn redding? Ik hoop het van harte en roep u allen op om de heilige Vasten met ijver en toewijding in te gaan.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor