30 juli 2014

Van de pastoor: Waarom?

Beminde gelovigen,

Het komt in onze tijd zelden voor dat alle mensen gezamenlijk over dezelfde gebeurtenis hun verdriet willen uiten, zoals nu plaatsvindt naar aanleiding van de onbegrijpelijke vliegramp in de Oekraïne, waarbij 298 mensen zinloos om het leven kwamen, onder wie veel Nederlanders.

Het is goed om gezamenlijk te rouwen, want het Nederlandse volk is diep getroffen. In ons land zijn vele families zonder enkele reden beroofd van hun geliefden.

Als gelovige mensen zoeken wij antwoord op de vraag: Waarom? Wij zoeken het antwoord niet in deze wereld, want die is vergankelijk en onvolkomen – hetgeen in zichzelf reeds antwoord op de vraag geeft – maar wij wenden ons in gebed tot God om de zielenrust van de overledenen af te smeken en om kracht en verlichting te vragen voor de achtergebleven nabestaanden door de goddelijke nabijheid.

Verder beseffen wij ook dat de wereld waarin wij leven niet meer de illusie kent van vrede en verdraagzaamheid, en dat die wereld het nodig heeft om niet langer door veranderlijke conventies te worden geregeerd, maar moet terugkeren naar de natuurlijke en goddelijke wetten van recht en rechtvaardigheid.

Bidden wij daarom zonder onderbreking dagelijks de Rozenkrans met de intentie dat de goddelijke orde in onze landen en in de mensen mag terugkeren. Dat is namelijk de enige garantie voor meer rechtvaardigheid in onze wereld.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

5 juli 2014

Bisdombedevaart naar Rome

In de mei­vakantie van 2015 organiseert het bisdom Haarlem-Amsterdam samen met reisorganisatie VNB een bisdombedevaart naar Rome.

Meerdere hoogtepunten van deze bijzondere stad en de wereldkerk worden bezocht, maar er zijn ook Eucharistievieringen met de Haarlemse groep in bijzondere kerken in Rome. Muzikale ondersteuning wordt verleend door het kathedrale koor. Uiteraard is er ook een audiëntie bij de Paus gepland.

Er worden twee reizen aangeboden:
- een tiendaagse busreis van 30 april tot en met 9 mei 2015, kosten EUR 999;
- een zesdaagse vliegreis van 2 tot en met 7 mei 2015, kosten EUR 839.

Meer informatie is te vinden onder de button 'Rome 2015' op de website van het bisdom: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Groepen worden zo veel mogelijk per regio ingedeeld. Gelovigen uit onze parochie kunnen zich aansluiten bij de parochie van OLV van de Allerheiligste Rozenkrans (Obrechtkerk), telefoon 020-6623779.

4 juli 2014

Van de pastoor: Het meest vruchtbare apostolaat

Beminde gelovigen,

Uiterst dankbaar ben ik degenen die voor onze vermoorde FSSP-priester pater Kenneth Walker hebben gebeden en dat nog steeds doen, ook voor zijn ouders en de rest van zijn familie. De familie roept op om voor de bekering van zijn moordenaar te blijven bidden, hetgeen ook wijlen pater Walker – volgens de woorden van zijn ouders – tot ons gezegd zou hebben indien hij nog zou kunnen spreken.

Woorden schieten te kort wanneer deze misdaad door onze gedachten gaat. Juist daarom zijn onze gebeden het enige juiste wat wij kunnen zeggen. Dan be¬grijpen wij ook dat zijn priesterschap nu zijn voltooiing heeft gevonden in de hemelse eredienst en de eeuwige verheerlijking van God.

Het verlies van zo een jonge priester blijft ons vervullen met triestheid, zeker als wij beseffen hoezeer de wereld de sacramenten en de prediking nodig heeft. Het juiste antwoord hierop is opnieuw het smeekgebed tot God voor roepingen tot de dienst van het altaar, het zoenoffer. Er zijn geen anderen die daarom kunnen bidden dan het volk dat deze redding nodig heeft. Dat volk zijn wij! De mentaliteit van deze tijd is dat wij denken dat iemand anders dat wel zal doen. Daarom zijn er zo weinig priesters.

Ik vraag u om zo iemand te zijn, iemand die bidt om priesters en dat blijft doen. Zo een gebed is het meest vruchtbare apostolaat dat een christengelovige kan vervullen.

Ik wens u een gezegende zomertijd toe!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor