28 februari 2023

Informatiebulletin voor de maand maart 2023 is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. Pas verschenen is de uitgave voor de maand maart. Daarin aandacht voor de bijeenkomsten van het Legioen Kleine Zielen en van de Heilige Liga, voor de heilige Jozef, patroon van onze parochie en voor de vastenactie die dit jaar wordt gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin maart' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.

24 februari 2023

Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 25 februari 2023 om 13.00 uur


Op zaterdag 25 februari vindt om 13.00 uur een lezing plaats voor de Sint-Nicolaasacademie in de bovenzaal van de pastorie. De Vlaamse psycholoog Mattias Desmet, verbonden aan de Universiteit Gent, zal spreken over zijn laatstverschenen boek ‘De psychologie van het totalitarisme’. De toegangsprijs ad € 7,50 kan worden overgemaakt op bankrekening NL24 INGB 0000 4515 11 ten name van Sint-Nicolaasacademie onder vermelding van 'lezing Desmet'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: sintnicolaasacademie@gmail.com.

Zie: De website van de academie.

16 februari 2023

Votiefmis ter ere van Jezus Christus, eeuwige Hogepriester

Als de heilige Mis wordt gevierd,
dan opent zich de hemel,
en Jezus Christus,
onze Eeuwige Hogepriester,
is aanwezig met Zijn geofferde Lichaam,
met Zijn vergoten Bloed,
met Zijn barmhartig Hart
waarin zonder ophouden
de vlam van Zijn totale overgave aan de Vader
voor de redding van de mensheid brandt.
Dus tijdens deze Mis kijken we spiritueel
naar de levende Christus met Zijn wonden,
Zijn heerlijke en stralende wonden
als goddelijke diamanten.
Het mysterie van de heilige Mis toont ons
de waarheid dat Jezus Christus onze Hogepriester is,
Die eeuwig leeft om onze Middelaar te zijn.

(Hebr. 7, 25)

11 februari 2023

11 februari: Verschijning van Onze Lieve Vrouw te Lourdes

Bernadette Soubirous kreeg op 11 februari 1858 een visioen van de heilige Maagd Maria in de grot Massabielle bij Lourdes. Er zouden er nog zeventien volgen. Tijdens een van de verschijningen maakte Maria zich bekend als de Onbevlekte Ontvangenis, een begrip dat de zo goed als ongeletterde Bernadette niets zei. Enkele jaren daarvoor was door paus Pius IX het dogma van Maria's Onbevlekte Ontvangenis plechtig afgekondigd. Daarmee bevestigde Maria een door de Kerk afgekondigde geloofswaarheid.

Op de plek van de verschijningen werd een kerk gebouwd ter ere van de Onbevlekte Maagd. Deze groeide uit tot een van de drukst bezochte bedevaartsoorden ter wereld.

De Kerk viert in haar liturgie van vandaag niet het historische feit van de verschijningen maar de persoon van Maria die door Bernadette, een eenvoudig meisje, zondaars tot bekering roept, en in de Kerk nieuwe bezieling wekt voor gebed en naastenliefde, vooral ten dienste van zieken en noodlijdenden. In Lourdes zijn er weinig erkende wonderen (slechts 60 tot 70), maar er is veel geloof, en dat is het grootste wonder. Het is een wonder wanneer een stijve hals soepel wordt, waar een onrustig hart rustig wordt, waar een strakke mondplooi glimlach wordt, waar boosaardige gedachten en wrede scherpzinnigheid verworden tot humor en liefde.

Bij gelegenheid van iets dat alleen arme mensen doen - hout sprokkelen - ontspint zich een van de zuiverste gesprekken ooit gevoerd tussen een menselijk wezen en de Moeder van God, de maagd Maria. Bernadette Soubirous ontdekt dat er ergere dingen zijn dan gebrek, honger, kou, onwetendheid, sociale achteruitgang, ziekte of de dood van kleine kinderen; en deze menselijke ellende is: de zonde. Maar tegelijkertijd ontdekt zij ook dat de ware rijkdom de Barmhartigheid van God is die openstaat voor de zondaar.

9 februari 2023

Bijeenkomst Heilige Liga (mannencongregatie) op zaterdag 11 februariElke tweede zaterdag van de maand is er een samenkomst voor mannen in kerk en pastorie, die om 16.00 uur in de kerk begint met een heilig uur. Daarna is er in de pastorie een inleiding van een spreker en een nabeschouwing door een priester. Na een gezamenlijke maaltijd wordt de bijeenkomst afgesloten met het bidden van de completen in de kerk.

Op 11 februari wordt er een voordracht gehouden over de traditionele beweging. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Ilan de Vré via 06-22822056.

8 februari 2023

Wijding Gideon Zoonen tot subdiaken

Op zaterdag 11 februari zal onze seminarist Gideon Zoonen in Wigratzbad tot subdiaken worden gewijd. In oktober 2017 begon hij aan de priesteropleiding op het FSSP-seminarie Sint Petrus in Beieren (D).

Bidden we voor hem op de weg naar het priesterschap.

4 februari 2023

Van de pastoor: Trachten wij met de hulp van Gods genade gezond te blijven naar ziel en verstand

Beminde gelovigen,

Na een relatief rustig begin van het jaar, worden in februari weer alle zondagmiddagbijeenkomsten voortgezet – de gezinnen, de FSSP-confraterniteit en de jongeren – elk op haar eigen zondag en met haar eigen programma. Zo proberen we het geloofsleven en de overdracht van geloofskennis te bevorderen. Daarnaast is het een waardevolle zaak om zich met gelijkgezinden te verbinden in gezonde sociale structuren, vooral als tegengif in een wereld die maar niet normaal wil worden en steeds meer het abnormale verheft tot norm van alle structuren, ook in het gezin en bij het opvoeden van jonge mensen.

Ons geloof en onze trouw aan dat geloof vormen de laatste normaliteit in ons leven. Laat deze grote schat van Gods helende aanwezigheid in deze wereld nooit uit uw aandacht ontsnappen. Trachten wij met de hulp van Gods genade gezond te blijven naar ziel en verstand. Als wij op die manier leven, dan is na de grote eindzege de palm der glorie onze toekomst.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

1 februari 2023

Informatiebulletin voor de maand februari 2023 is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. De editie voor februari geeft het liturgische programma weer van de (voor)vastentijd, en u kunt erin lezen over 10 jaar Sint-Jozefparochie, de aanstaande wijding van Gideon Zoonen tot subdiaken, de lezing voor de Sint-Nicolaasacademie en een bescheiden terugblik op het leven van Zijne Heiligheid paus Benedictus XVI en zijn betekenis voor de Kerk.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin februari' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.