28 maart 2014

Oefening van de Kruisweg

In onze kerk wordt op alle vrijdagen in de Vasten om 19.00 uur de Kruisweg gebeden. Aan de hand van veertien staties lopen we samen met onze Heer Jezus Christus de weg die Hij met het Kruis heeft moeten afleggen. We overwegen daarbij Zijn heilig Lijden en Sterven.

14 maart 2014

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 15 maart 2014

Op zaterdag 15 maart houdt de Sint-Nicolaasacademie de volgende bijeenkomst in de pastorie bij onze kerk. Onderwerp van de lezing zal zijn ‘Thomas van Aquino en de klassieke theologie’.

De lezing, die rond 11.00 uur begint, wordt gehouden door de heer Victor Ravensloot, docent filosofie aan de Tiltenberg, het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Programma
10.00 uur: Heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Om 12.45 uur wordt in de kerk de Rozenkrans gebeden.

Zie: De website van de academie.

2 maart 2014

Zondag 14.00 uur tot dinsdag 6.00 uur: Veertig-urengebed

Wij aanbidden U, Christus,
en loven U,
omdat Gij door Uw heilig Kruis
de wereld hebt verlost!

1 maart 2014

Van de pastoor: Veertig-urengebed

Beminde gelovigen,

In de maand maart begint de heilige Vasten, de tijd van voorbereiding op het Paasfeest. De grote Vastentijd is niet slechts een uiterlijke herinnering en rituele voorbereiding op het feest van de Verlossing, maar door werken van heiliging en van barmhartigheid en in het bijzonder door het beoefenen van de ascese worden wij opengesteld voor het ontvangen van dit heil.

Daartoe dient ook de voorbereiding door het veertig-urengebed, dat – zoals elk jaar – zal worden gehouden vanaf zondag Quinquagesima tot en met dinsdagochtend voorafgaand aan Aswoensdag. Let u daarbij op de gewijzigde tijdstippen van aanvang en sluiting ten opzichte van voorgaande jaren en op de bijzondere Mistijden op maandag 3 en dinsdag 4 maart.

Aswoensdag is een verplichte vasten- en onthoudingsdag voor alle katholieken tussen 14 en 65 jaar oud, uitgezonderd mensen die wegens noodzakelijke medische behandeling hieraan niet kunnen voldoen. Voor ieder ander is overtreding van de kerkelijke vastenwet een doodzonde.

Ook dient u tijdens de heilige Vastentijd uw biecht ter voorbereiding op Pasen af te leggen. Ik vraag u om hiermee niet tot het laatste moment te wachten; de gehele Vastentijd is hiervoor geschikt.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

Informatiebulletin voor de maand maart is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand maart is verschenen. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan het veertig-urengebed, de vastenactie en de uitgeschakelde verlichting in de kerk.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin maart'. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.