31 mei 2012

Zaterdag 2 juni: Priesterwijding Patrick Kuis

Op 18 juni 2011 werd Patrick door mgr A.L.M. Hurkmans
tot diaken gewijd. (foto: Wim Koopman)

Op zaterdag 2 juni om 12.00 uur zal de bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr A.L.M. Hurkmans, Patrick Kuis en Geoffrey de Jong tot priester wijden in de kathedrale basiliek van Sint Jan Evangelist te Den Bosch. In de dagen voorafgaand aan de wijding wordt uw gebed gevraagd voor de wijdelingen.

De afgelopen jaren heeft Patrick regelmatig in onze kerk geassisteerd, eerst als subdiaken en later als diaken. Op zondag 24 juni a.s. zal hij in de Agneskerk zijn eerste Tridentijnse H. Mis opdragen.

In verband met de priesterwijding zal de dagelijkse H. Mis in onze kerk op zaterdag 2 juni a.s. één uur vroeger worden opgedragen dan gebruikelijk, dus om 10.00 uur. Na afloop van deze H. Mis zijn kerk en pastorie gesloten.

29 mei 2012

Restauratiewerkzaamheden aan het orgel

In de maanden april en mei hebben enkele vrijwilligers hard gewerkt aan het Clavaux-orgel in onze kerk. Er zijn meer dan 600 membranen vervangen.

Membranen zijn lederen zakjes die de luchttoevoer naar de individuele orgelpijpen regelen. Deze waren in de loop der jaren door slijtage en ouderdom poreus en stug geworden. Hierdoor werkte een groot deel van het orgel niet meer naar behoren.

Achter de grote orgelpijpen die u vanuit de kerk kunt zien, bevinden zich nog tal van kleinere pijpen en pijpjes, die u niet kunt zien. Gezamenlijk brengen zij de prachtige klanken van het instrument voort.

In de komende maanden zullen nog werkzaamheden plaatsvinden om een aantal minder opvallende storingen te verhelpen.

Informatiebulletin voor de maand juni is verschenen

Het Informatiebulletin van onze kerk voor de maand juni is verschenen. Daarin wordt aandacht besteed aan de priesterwijding van Patrick Kuis op zaterdag 2 juni a.s. en aan de restauratiewerkzaamheden die aan het orgel hebben plaatsgevonden.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin juni'. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis per e-mail (klik hier) te ontvangen.

22 mei 2012

Opbrengst Vastenactie 2012

De Vastenactie, die dit jaar werd gehouden voor de straatkinderen in het Zuid-Amerikaanse Colombia, heeft een bedrag van € 1.993 opgebracht. Aan iedereen die heeft bijgedragen: hartelijk dank!

18 mei 2012

Prpgramma Sint-Nicolaasacademie zaterdag 19 mei

De laatste lezing van de Sint-Nicolaasacademie voor de zomerstop vindt plaats op zaterdag 19 mei. Het onderwerp is ‘beeldcultuur in de katholieke Kerk’.

Pater Joop van Banning SJ, priester, historicus en filosoof, vergelijkt de katholieke beeldcultuur met die van de protestanten, van de joden en van de moham-medanen.

Programma
10.00 uur: Gelezen H. Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie

Zie: De website van de academie.

2 mei 2012

Marialof in de meimaand

Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.
Gedurende de maand mei vindt van dinsdag tot en met vrijdag aansluitend op de H. Mis van 11.00 uur het Marialof plaats. Voor het uitgestelde Allerheiligste wordt de Rozenkrans gebeden. Ook worden enkele Marialiederen gezongen en wordt Christus aanbeden en vereerd, Die aanwezig is in Zijn allerheiligste Sacrament.

Zondag – 10.30 uur: Rozenkransgebed.
Dinsdag tot en met vrijdag – 11.45 uur: Marialof.
Zaterdag – 12.45 uur: Rozenkransgebed.

1 mei 2012

Van de parochie-administrator: Lof aan onze hemelse Moeder

Beminde gelovigen,

Velen van u hebben de afgelopen maanden mijn stervende vader en de rest van mijn familie begeleid met gebed. Daarvoor ben ik u bijzonder dankbaar! Mijn vader mocht zijn Rechter tegemoetgaan op de dag waarop onze Verlosser het priesterschap heeft gesticht, waartoe hij zijn zoon heeft geschonken.

Ook ben ik u dankbaar voor het begrip dat u hebt getoond op de vele momenten dat ik vanwege zijn ziekte afwezig was. Ik heb zeker niet alles kunnen doen wat pastoraal gezien noodzakelijk was. In de komende tijd zal ik proberen dat goed te maken.

We staan aan het begin van de maand mei, die – zoals u weet – in het bijzonder is toegewijd aan de allerheiligste maagd Maria. Het is mijn vurige hoop dat wij door onze toewijding aan Maria haar machtige voorbede en bescherming zullen afsmeken over ons apostolaat en over onze kerk. Wij doen dat in het bijzonder in het Marialof aansluitend op de doordeweekse H.H. Missen. Het is bijzonder prijzenswaardig als wij allen ten minste één keer deze lof aan onze hemelse Moeder zouden brengen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie