31 augustus 2013

Informatiebulletin voor de maand september is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand september is verschenen. Daarin wordt uw gebed gevraagd voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten, verder is er aandacht voor de bijeenkomsten van de Sint-Nicolaasacademie en de Junioracademie, de prolife-gebedsdag in Den Haag en het feest van de heilige aartsengel Michaël.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin september'. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

24 augustus 2013

Europees burgerinitiatief: Een van ons

'Een van ons' is een van de eerste geregistreerde burgerinitiatieven in de Europese Unie. Het doel van het initiatief is in belangrijke mate de bescherming te bevorderen van het menselijk leven vanaf de conceptie in Europa – binnen de mogelijkheden van de bevoegdheden van de EU, gebaseerd op de definitie van het menselijk embryo als het begin van de ontwikkeling van menselijk leven.

'Een van ons' vraagt de EU onder meer om de financiering te beëindigen van activiteiten die de vernietiging van menselijke embryo's veronderstellen, in het bijzonder met betrekking tot onderzoek, ontwikkelingshulp en volksgezondheid. Dit zal worden gedaan door een verandering in het financiële reglement van de EU dat de besteding van het EU-budget bepaalt. Een verbod op een dergelijke financiering zal een grote bijdrage leveren aan de samenhang binnen de EU.

Wat is een Europees burgerinitiatief?
Een Europees burgerinitiatief is een nieuw instrument voor participatieve democratie. Het is een uitnodiging aan de Europese Commissie om wetsvoorstellen te doen met betrekking tot zaken die vallen binnnen de bevoegdheden van de EU. Een burgerinitiatief moet door minstens een miljoen EU-burgers ondersteund worden, afkomstig uit ten minste 7 van de 27 lidstaten. Een burgerinitiatief is mogelijk binnen ieder gebied waar de Commissie de bevoegdheid heeft om wetgeving voor te stellen.

Potentieel resultaat
Het Europees burgerinitiatief 'Een van ons' heeft een grotere politieke kans van slagen dan enig ander initiatief tot nu toe ondernomen om de waardigheid van de persoon en het leven vanaf de conceptie op Europese schaal te beschermen. Indien consensus wordt bereikt onder één miljoen burgers of meer, zou een concrete ethische norm kunnen worden vastgesteld in heel Europa met betrekking tot de eerbiediging van de waardigheid van elk lid van de menselijke familie, ongeacht hoe jong het is. De gewenste uitkomst van het initiatief is een concreet verbod op het levenvernietigend beleid in de EU-begroting, alsmede een politieke verandering en een groter bewustzijn van de noodzaak de wens van vele Europese burgers te respecteren. Bovendien zou de wetgeving van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, waar veel bio-ethische zaken nog aanhangig zijn, positief kunnen worden beïnvloed.

Organisatie
'Een van ons' wordt breed gedragen: door christenen, politici, leden van het Europees parlement, en maatschappelijke en religieuze leiders, onder wie zowel emeritus paus Benedictus XVI als paus Franciscus. Velen hebben uitgesproken het initiatief op verschillende manieren te steunen. Naast het verantwoordelijke burgercomité, bestaande uit zeven burgers uit verschillende landen, stuurt een centraal coördinatiekantoor het initiatief aan.

Het Europees burgerinitiatief is in Nederland van start gegaan op 22 maart jl. Gedurende dit jaar zullen minstens 1 miljoen handtekeningen (op papier of elektronisch) moeten worden verzameld.

U kunt de steunbetuiging tekenen door hier te klikken. Uw steun is van levensbelang.

2 augustus 2013

Van de pastoor: Vruchten van het apostolaat

Beminde gelovigen,

De meesten van u ontmoet ik regelmatig op zondag of door de week na de heilige Mis, maar daarbij komt het er vrijwel nooit van om iets over ons apostolaat te vertellen. Daarom wil ik u op deze plaats iets laten weten over de vruchten die dit jaar zijn voortgebracht.

Er zijn momenteel drie jonge mensen die zich erop voorbereiden om katholiek te worden. Twee van hen zullen in het komende najaar het heilig Doopsel ontvangen en hun eerste heilige Communie doen. De drie bekeerlingen zullen volgend jaar rond Pasen het heilig Vormsel ontvangen. Bidden wij in deze maand vooral tot de heilige Moeder Gods, dat zij deze drie jonge mensen verder wil begeleiden en hen trouw in het geloof wil bewaren.

In het voorjaar en de vroege zomer werden enkele van onze oudere kerkgangers onverwacht door ziekte getroffen. Drie van hen zijn, gesterkt door de laatste sacramenten (H. Oliesel), in het geloof gestorven. Ook hen willen wij blijvend in onze gebeden gedenken.

Ik hoop u allen te zien op het feest van Maria Tenhemelopneming bij het plechtige Rozenkransgebed en bij de heilige Mis, die op dit hoogfeest verplicht is om bij te wonen.

Ik wens u allen een gezegende zomertijd!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

1 augustus 2013

Informatiebulletin voor de maand augustus is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand augustus is verschenen. Daarin wordt aandacht besteed aan verschillende Mariale feestdagen, waaronder het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin augustus'. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis per e-mail (klik hier) te ontvangen.