26 januari 2019

Junioracademie op zondag 27 januari 2019

Zondag 27 januari vindt er om 13.30 uur een bijeenkomst plaats van de Junioracademie in de grote zaal van de pastorie.

Erik Sololoski zal spreken over 'Humility and Pride: Nederigheid en trots, een verkenning van deugd en ondeugd'.

Junioracademie
Voor jongeren van 18 tot 40 jaar

21 januari 2019

Fotoverslag van de plechtige Hoogmis bij de viering van het hoogfeest van de heilige Agnes

Op zondag 20 januari 2019 vierden we in onze kerk het hoogfeest van de heilige Agnes, patrones van het kerkgebouw en van de jubilerende Sint-Agnesparochie, met een plechtige Hoogmis, waarin de Deense priester Jan Hansen als celebrant werd geassisteerd door diaken en subdiaken.

De foto's zijn gemaakt door de heer R. Theunissen.19 januari 2019

Kerkbalans 2019

Klik op onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave.

16 januari 2019

Nieuwjaarsreceptie op zondag 20 januari 2019

Op zondag 20 januari vieren we het feest van de heilige Agnes, onze kerkpatrones. Na de Hoogmis wordt de traditionele Nieuwjaarsreceptie gehouden met de inmiddels bekende veiling van (religieuze) artikelen. Tussen 12.30 en 15.00 uur bent u van harte welkom in de grote zaal van de pastorie.

Als iedereen een kleine koude schotel meebrengt, dan genieten we samen van een uitgebreid buffet. Voor een drankje wordt gezorgd. Er is geen gelegenheid om gerechten te verwarmen.

Indien u bij de veiling wilt meebieden op enkele interessante artikelen, dan wordt u verzocht om ter plaatse – zo mogelijk – contant te betalen.

8 januari 2019

Bijeenkomst Legioen Kleine Zielen op woensdag 9 januari 2019

De gebedsgroep Amsterdam van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart komt elke tweede woensdag van de oneven maanden (januari, maart, mei, juli, september en november) bijeen in onze kerk en pastorie; de eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 9 januari. Het programma is als volgt:
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gelezen H. Mis
11.45 uur: Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid en toewijdingsgebed
12.30 uur: Conferentie met koffie en thee in de pastorie (tot circa 14.00 uur).

Een ieder is van harte uitgenodigd om kennis te komen maken en te komen meebidden met de gebedsgroep. Niemand is te groot of te klein, wij zijn allemaal aan het oefenen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het legioen.

4 januari 2019

Van de pastoor: 100 jaar Agnesparochie, een opdracht aan ons allen

Het interieur van onze kerk, vlak na de oplevering begin jaren '30,
nog zonder glasmozaïek en orgel.

Beminde gelovigen,

Er wordt ons een nieuw jaar geschonken. Bidden wij dat het vooral een jaar van zegeningen mag zijn voor de wereld en voor de mensheid, die steeds meer gedesoriënteerd dreigt te raken. Bidden we om een jaar van herbezinning en terugkeer tot het geloof in God en naar de godsdienst.

Sinds augustus 2018 hebben wij de grote vreugde gehad om pater Hagenbeek in onze parochie te mogen hebben. Ook dit jaar zal hij bij ons zijn, maar met onderbrekingen. Hij heeft de intentie om lid te worden van de priesterbroederschap Sint Petrus, en daarom zal hij de komende twee jaar steeds enkele maanden in het Duitse moederhuis doorbrengen. De eerste drie maanden van dit nieuwe jaar moeten wij hem missen, maar net voor Pasen zal hij terugkeren om weer drie maanden bij ons te verblijven.

In 2019 bestaat de Sint-Agnesparochie*) precies 100 jaar. Dit jubileum is voor ons een opdracht en een verplichting om ervoor te bidden en ons leven zodanig in te richten dat wij kerk en parochie in een betere toestand kunnen overdragen aan de volgende generaties dan wij haar zelf hebben aangetroffen. Op zondag 20 januari vieren wij het feest van de patrones van ons kerkgebouw. Op die dag zullen we ook de Nieuwjaarsreceptie houden met de traditionele veiling van (religieuze) artikelen. Wanneer ieder van u een (koud) gerecht meebrengt, dan kunnen we samen genieten van een rijk buffet. Voor een drankje wordt gezorgd. Ik hoop u allen op deze dag te mogen ontmoeten.

Ik wens u een gezegend Nieuwjaar!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

*) De parochie is in 1919 opgericht, het kerkgebouw is voltooid begin jaren '30.

3 januari 2019

Informatiebulletin voor de maand januari is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand januari is verschenen. Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin januari' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.