17 september 2014

Berekening van de Quatertemperdagen in september

In dit artikel wordt uitgelegd waardoor het verschil ontstaat tussen de traditionele vaststelling van de Quatertemperdagen in de maand september en de berekening van de data waarop we deze dagen in de huidige buitengewone liturgie vieren. Deze discrepantie tussen de traditionele rubrieken en de versie van 1960 doet zich niet elk jaar voor, maar wel in 2014.

In 1960 is het brevier (het boek met het getijdengebed van de Kerk) gewijzigd. Dit had gevolgen voor onder meer de rangschikking van lezingen in de maanden augustus tot en met november. Wij merken deze wijziging in de maand september vooral doordat de Quatertemperdagen in een andere week komen te vallen dan verwacht.

De eerste zondag van de genoemde maanden is de dag waarop de Kerk aanvangt met de lezing van een nieuwe reeks boeken uit de H. Schrift in de Metten (het ochtendgebed), met bijbehorende antifonen en responsoriepsalmen. Deze lezingen maken deel uit van een systeem dat teruggaat tot de zesde eeuw.

De ‘eerste zondag’ van elk van deze maanden is traditioneel de zondag die het dichtst bij de eerste kalenderdag van die maand ligt, zelfs als deze zondag daardoor in de voorafgaande maand ligt. Dit jaar viel de eerste zondag van september dus op 31 augustus, de zondag die het dichtst bij de eerste dag van de maand september ligt. De derde zondag van september is volgens die berekening dan 14 september.

De Quatertemperdagen bij het begin van de herfst zijn de woensdag, vrijdag en zaterdag in de derde week van september. Volgens de traditionele berekening zouden zij dit jaar dus vallen op 17, 19 en 20 september. Bovendien moesten de Quatertemperdagen altijd beginnen op de woensdag na het feest van Kruisverheffing.

Bij de herziening in 1960 is echter bepaald dat de eerste zondag van de maand altijd de eerste zondag in de kalendermaand is. Volgens die berekening is zondag 7 september de eerste zondag van de maand september. De derde zondag is dan 21 september en de Quatertemperdagen vallen dan op woensdag 24, vrijdag 26 en zaterdag 27 september.

14 september 2014

Dubbelreliek van het heilig Kruis en de Doornenkroon van Christus

In de rechterzijwand van de Agneskerk, vlak naast de doopkapel, bevindt zich een nis waarin een reliekschrijn met een dubbelrelikwie is geplaatst. De reliekhouder bevat een heilige Doorn van de doornenkroon van Christus en een splinter van het heilig Kruis.

In 1660 is deze schrijn met relikwieën door Frans Testa gered uit de brandende Sint-Franciscuskerk in Constantinopel. Sinds die tijd was het reliek in het bezit van de familie Testa. In de 19e eeuw kwam de schrijn terecht in Montpellier (Zuid-Frankrijk), maar in 1911 werd deze weer overgebracht naar Istanbul.
In 1935 is de reliekschrijn overgebracht naar Amsterdam, de toenmalige woonplaats van de familie Testa. Sinds die tijd staat deze schrijn met dubbelrelikwie in onze kerk. Vandaag, op het feest van Kruisverheffing, hebben we deze in processie rondgedragen en iedereen kon persoonlijk de relikwie vereren.

2 september 2014

Informatiebulletin voor de maand september is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand september is verschenen. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan het de christenvervolging in het Midden-Oosten, een toegekende Rijkssubsidie, en aan de lezing van de Sint-Nicolaasacademie.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin september'. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

1 september 2014

Van de pastoor: Het wapen tegen christenvervolging

Beminde gelovigen,

De hevige vervolging die onze christelijke broeders en zusters in het Midden-Oosten moeten doormaken moet ons niet alleen met verdriet vervullen, maar ook met waarachtig christelijk medelijden. Dit medelijden bestaat niet uit een emotioneel, sentimenteel medeleven, maar wel uit het praktiseren van de meest werkzame daad die een christenmens kan volbrengen: het gebed verbonden met ascetische oefeningen van vasten en het geven van aalmoezen.

Door het gebed van het christelijke volk werd – op voorspraak van de heilige maagd Maria – in de zeeslag bij Lepanto het christelijke Avondland gespaard van de invallende Turken en van de islam. Door hetzelfde gebed en op voorspraak van de heilige maagd Maria kan ook in onze tijd bevrijding verkregen worden.

Laten wij daarom meebidden met het gebed dat reeds opstijgt uit de harten van zoveel vervolgden. Laten wij ons luid en dapper voegen in hun noodkreet met het wapen dat de Moeder Gods haar kinderen tot dagelijkse oefening heeft gegeven: de heilige Rozenkrans.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor