20 november 2015

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 21 november 2015

Zaterdag 21 november gaat de lezing voor de Sint-Nicolaasacademie over de martelaren in onze tijd. Dennis Peters, sociaal wetenschapper en persvoorlichter bij Kerk in Nood, en Joris van Voorst tot Voorst, directeur van Kerk in Nood, komen de kritieke toestand toelichten waarin de christenen in Syrië en Irak zich bevinden. Er zal een extra collecte worden gehouden voor Kerk in Nood.

Er is die dag één heilige Mis in onze kerk, om 10 uur.

Programma
10.00 uur: Gelezen heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Zie: De website van de academie.

3 november 2015

Van de pastoor: Restauratie kerkgebouw

Beminde gelovigen,

Bij het naderen van het kerkgebouw kunt u het al zien: eindelijk zijn de restauratiewerkzaamheden van start gegaan. Er zal gewerkt worden aan de dakdelen aan de achterzijde van de kerk en aan de voorgevel, dus aan alle plekken waarvoor in 2008 het geld ontbrak om de toenmalige restauratie voort te zetten.

Nu kunnen eindelijk, na 45 jaar achterstallig onderhoud, de resterende dakdelen – meer dan helft – die in zeer slechte staat verkeren, volledig vernieuwd worden. Het gehele kerkgebouw zal over enkele maanden voorzien zijn van een nieuw dak.

Daarna is de meest essentiële restauratie van het gebouw afgewerkt, maar voor de toekomst resteert er nog een cosmetische restauratie van de binnenzijde van de kerk. Daarmee kan pas worden aangevangen als de muren volledig zijn opgedroogd. Dat kan wel duren tot vijf jaar na voltooiing van het dak.

Het project van de kerkrestauratie heeft een lange en wisselvallige voorgeschiedenis gekend. Vele tegenvallers hebben ertoe geleid dat ik zo nu en dan bijna de moed ging verliezen. Indien de restauratie niet nu van start zou zijn gegaan, dan hadden wij binnen twee tot drie jaar geen bruikbare kerk meer ter beschikking gehad en hadden wij misschien met anderen een kerkgebouw moeten delen. God heeft echter tijdig onze gebeden verhoord en legt nu de verantwoordelijkheid voor de schoonheid van Zijn huis – een stenen voorafbeelding van het hemels Jeruzalem en woonplaats van God op aarde – in onze handen.

Aan u allen de bede om de restauratie ook financieel te ondersteunen. De kosten zijn bijzonder hoog. De helft, een bedrag van bijna € 130.000, moeten wij zelf opbrengen. De andere helft wordt gefinancierd uit een toegekende Rijkssubsidie.

U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van R.-k. parochie H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘restauratie’. Bij voorbaat hartelijk dank!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor


2 november 2015

Informatiebulletin voor de maand november is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand november is verschenen. Deze editie is volledig gewijd aan de restauratie van het kerkgebouw.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin november' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Informatiebulletin november 2015