22 januari 2016

Nieuwjaarsreceptie op zondag 24 januari

Op zondag 24 januari vieren we het feest van de patrones van ons kerkgebouw (met als commemoratie: Zondag Septuagesima). Na afloop van de Hoogmis is er tot 15.00 uur een Nieuwjaarsreceptie in de grote zaal van de pastorie. Er vindt een veiling plaats van enkele (religieuze) artikelen en er zal een goochelact worden opgevoerd.

Als iedereen een (koud) gerecht meebrengt, dan creëren we samen een feestelijk buffet.


21 januari 2016

21 januari: Heilige Agnes, maagd en martelares, patrones van ons kerkgebouw

De oudste bronnen over Agnes vertellen dat zij in problemen was geraakt doordat ze geweigerd had met de zoon van de Romeinse stadsprefect te huwen. Ze wilde haar maagdelijkheid niet prijsgeven omdat ze zichzelf als bruid aan Christus had toegewijd. De stadsprefect leverde haar daarom over aan antichristelijke rechters.

Onder bedreiging van gruwelijke lijfstraffen werd ze gedwongen haar geloof af te zweren. Agnes hield stand en werd veroordeeld tot verkrachting en een bestaan als seksslavin. In het bordeel werd ze opgezocht door de zoon van de stadsprefect. Toen hij haar wilde aanraken, werd hij door een bovennatuurlijke kracht teruggeworpen waardoor hij dood neerviel. Daarop liet de prefect haar als heks veroordelen. Ze werd in het stadion van Domitianus in een groot vuur geworpen. Omdat de vlammen haar lichaam intact lieten, werd Agnes uiteindelijk onthoofd.

Agnes werd na haar dood geroemd door tal van kerkvaders en dichters. Zo maakte paus Damasus I (366-384) haar grafschrift. Zij werd bijgezet in de Cappella di Sabina in Rome.
Ook Sint Ambrosius van Milaan (339-379) schreef over haar. Habetis igitur in una hostia duplex martyrium, pudoris et religionis: et virgo permansit et martyrium obtinuit (‘Aanschouwt daarom in dit slachtoffer een dubbel martelaarschap: van bescheidenheid en van godsvrucht. Zij bleef maagd en verkreeg de kroon van het martelaarschap’), schreef Ambrosius in zijn homilie De virginibus. De bekende dichter Prudentius (348-405) roemde haar moed en haar trouw aan Christus in hymne 14 in zijn Peristephanon.

Op de locatie waar Agnes de marteldood stierf, staat nu de naar haar vernoemde Sant’Agnese in Agone. Deze barokkerk staat aan de Piazza Navona, waar in heidense tijden het stadion van Domitianus stond.

Jaarlijks worden op 21 januari in de grafkerk van de martelares twee lammeren gezegend. De reden hiervoor schuilt in de betekenis van haar naam. Agnus is Latijn voor ‘lam’ en agnos is Grieks voor 'rein'. De zuivere lamswol wordt gebruikt voor het pallium (kerkelijk rangonderscheidingsteken in de vorm van een schouderstool) van de aartsbisschoppen.

Agnes behoort met Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Cecilia en Anastasia tot de maagd-martelaressen die worden genoemd in de Canon (Eucharistisch gebed) van de Romeinse Ritus.

15 januari 2016

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 16 januari 2016

Op zaterdag 16 januari verwelkomt de Sint-Nicolaasacademie een bijzondere gast. Mgr Arseny, de Koptische bisschop in Nederland, zal om 10.00 uur aanwezig zijn bij de gezongen heilige Mis in onze kerk. Aansluitend zal hij in de pastorie spreken over de oorlogen in het Midden-Oosten, de positie van de christenen in landen als Egypte, Syrië en Irak en over de martelaren van onze tijd, namelijk onze christelijke broeders en zusters die omwille van hun onwankelbaar geloof in Christus worden vermoord.

Programma
10.00 uur: Gezongen heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Zie: De website van de academie.

4 januari 2016

Van de pastoor: Christus, de Redder

Beminde gelovigen,

Laten wij erom bidden dat het nieuwe jaar ons meer vrede brengt dan het voorbije jaar, wetend dat rechtvaardige vrede en orde alleen mogelijk zijn als de volkeren terugkeren naar de wetten van God. Hoe meer onze samenleving zich verwijdert van Gods orde, des te meer wanorde zich zal voordoen.

Christus, de Redder, is Zelf deze orde en vrede van God. Wij moeten ons tot Hem keren om te ontvangen wat Hij is komen brengen: Redding en heil voor degenen die op Hem vertrouwen. Zijn koninkrijk van vrede en orde is alleen mogelijk op deze aarde voor zover de mensen bereid zijn om bevrijd te worden van de banden van de zonde, dood en oorlog. Waar Hij wordt afgewezen zullen deze dodelijke ziekten de mensheid verslinden.

Overal in de wereld zien wij tekenen van toenemende onrust. Laten wij niet ontrouw worden, maar terugkeren tot Zijn rijk. Onze trouw aan Hem zal dan onze redding worden en ook de wereld met tijdelijke zegen vervullen.

Ik wens u een gezegend jaar 2016 toe!
Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor