31 oktober 2014

Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 november viert de Kerk het hoogfeest van Allerheiligen. Dit is een verplichte kerkelijke feestdag (zondagsverplichting). Er is om 11.00 uur een gezongen heilige Mis in onze kerk.

Op de gedachtenis van Allerzielen (dit jaar op maandag 3 november) worden voor de zielenrust van de overleden gelovigen zes H.H. Requiemmissen opgedragen. De tijden zijn als volgt:
11.00 uur: Gelezen H. Requiemmis
11.45 uur: Gelezen H. Requiemmis
12.30 uur: Gelezen H. Requiemmis
15.00 uur: Gelezen H. Requiemmis
15.45 uur: Gelezen H. Requiemmis
19.00 uur: Plechtige gezongen H. Requiemmis met absoute

27 oktober 2014

Plechtige Hoogmis met pontificale assistentie op zondag 2 november

Op zondag 2 november – 21e zondag na Pinksteren – zal Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr dr J.W.M. Hendriks (foto), hulpbisschop van ons bisdom, het heilig Vormsel toedienen aan een groep van tien kinderen en volwassenen. De Bisschop zal ook pontificale assistentie verlenen bij de plechtige Hoogmis.

In de buitengewone vorm van de Romeinse ritus volgens het Missaal van 1962 wordt op zon- en feestdagen geen Requiemmis opgedragen. Daarom wordt de gedachtenis van de overleden gelovigen dit jaar niet gevierd op zondag 2 november maar op maandag 3 november.

3 oktober 2014

Van de pastoor: Oktobermaand - Rozenkransmaand

Beminde gelovigen,

In dit oktobernummer van het parochiebulletin wil ik u wijzen op twee gebeurtenissen. De eerste is het feit dat de maand oktober in de Kerk bekend is als de Rozenkransmaand, en zo ook in onze kerk. Bidden wij gedurende het jaar de Rozenkrans al dagelijks voorafgaand aan de H. Mis, in de maand oktober zullen wij dit na de H. Mis op meer plechtige wijze doen voor het uitgestelde Allerheiligste Sacrament van het Altaar, met de bijzondere intentie: De bevrijding van onze christelijke broeders en zusters uit de hand van de vervolgers, door hun bekering.

Ik heb vaker gesproken en geschreven over de zegeningen van het dagelijks bidden van de Rozenkrans. Dat doe ik nu opnieuw om de aarzelenden onder u te bemoedigen zich aan te sluiten bij de veldtocht van het gebed. Een veldtocht die de eindzege zal brengen, zoals bij Lepanto, aan hen die op God vertrouwen en de heilige Kerk als hun leidsman nemen, onder de moederlijke bescherming van de allerzuiverste maagd Maria.

De tweede gebeurtenis waarop ik u wil attenderen is dat op zondag 2 november – de eenentwintigste zondag na Pinksteren – aan een grote groep kinderen en volwassenen het sacrament van het heilig Vormsel zal worden toegediend door mgr J. Hendriks, hulpbisschop van ons bisdom. Omdat 2 november dit jaar op een zondag valt wordt de herdenking van Allerzielen verschoven naar maandag 3 november. Ik vraag u allen te bidden voor de vormelingen.

Gods rijke zegen toegewenst!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

1 oktober 2014

Marialof in de maand oktober

Gedurende de maand oktober zal de dagelijkse heilige Mis op dinsdag tot en met vrijdag worden gevolgd door een Marialof. De maand oktober dankt de naam Rozenkransmaand aan het feest van Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans dat op 7 oktober gevierd wordt.

Veel pausen hebben de gelovigen aangespoord tot het bidden van de Rozenkrans. Paus Leo XIII heeft er zelfs negen encyclieken aan besteed. Maria zelf heeft bij al haar verschijningen het belang van het bidden van de Rozenkrans onderstreept.

Op het eerste gezicht lijkt de Rozenkrans een Mariaal gebed, maar in feite is het – door het overwegen van de geheimen – een gebed dat volledig op Christus is gericht.

Op zaterdag en zondag wordt de Rozenkrans gebeden voor de heilige Mis.