30 januari 2015

Kerkbalans 2015

Het is inmiddels twee jaar geleden dat de personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie, toegewijd aan de heilige Jozef, werd opgericht bij onze kerk. Dit jaar houden we - net als alle andere Nederlandse parochies - ook de actie Kerkbalans, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de Sint-Jozefparochie.

Alle kosten die verband houden met het kerkgebouw en het parochiële leven moeten door de parochie zelf worden gedragen. Daarin is onze parochie geen uitzondering. De huidige bijdragen dekken tot nu toe de dagelijkse kosten, zoals belastingen, nutsbedrijven en klein onderhoud. Dit jaar zal echter gestart worden met het groot onderhoud (restauratie) van het kerkgebouw en de helft van die kosten zal ook door de parochie zelf moeten worden opgebracht.

U kunt uw bijdrage overschrijven naar rekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van R.-k. parochie H. Jozef te Amsterdam onder vermelding van ‘Kerkbalans 2015’. Uw gift is dan onder de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wilt u meer belastingvoordeel ontvangen en dus ook meer kunnen geven, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van het parochiebestuur.

Uw bijdragen worden in dankbaarheid ontvangen!

15 januari 2015

Nieuwjaarsreceptie / Agnesfeest op zondag 18 januari

Op zondag 18 januari bent u van harte welkom om nieuwjaarswensen uit te wisselen tijdens de nieuwjaarsreceptie in de grote zaal van de pastorie na de gezongen Hoogmis ter ere van Sint Agnes, die wij die dag vieren.

Als iedereen een (koud) gerecht(je) meebrengt, dan kunnen wij een feestelijk buffet met elkaar delen.

Er vindt die middag een veiling plaats van vele religieuze artikelen. De opbrengst komt ten goede aan de komende restauratie van de kerk.

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 17 januari 2015

Op zaterdag 17 januari 2015 belicht kunstschilder Paul van Dongen de katholieke kunst van het afgelopen decennium in zijn lezing voor de Sint-Nicolaasacademie.

Vanaf 13.30 uur is er voor belangstellenden een rondleiding langs zijn eigen werk in een Amsterdamse galerie. De lezing begint rond 11.00 uur in de grote zaal van de pastorie. Voorafgaand wordt er in de kerk om 10.00 uur een gelezen H. Mis opgedragen.

Zie: De website van de academie.

2 januari 2015

Van de pastoor: 2015, een jaar van verandering

Beminde gelovigen,

Van harte wens ik u een gezegend en gelukkig jaar 2015 toe! Voor ons kerkgebouw wordt het nieuwe jaar een jaar van veranderingen. In het eerste halfjaar zullen de werkzaamheden volgens een zesjarig restauratieplan beginnen. Dat betekent dat het proces van toenemend verval van het kerkgebouw wordt gestopt en dat de opgelopen schade hersteld zal worden.

De toegekende Rijkssubsidie bedraagt de helft van het totaalbedrag dat met de restauratie gemoeid is; vanuit de parochie zal er ieder jaar 25.000 euro aan moeten worden toegevoegd. Dat bedrag moet dus extra worden opgehaald om het kerkgebouw te kunnen behouden. Daarover kunnen wij klagen en mop-peren – maar dat verandert niets aan de realiteit – of wij kunnen deze gelegenheid aanpakken om ons in te zetten voor de glorie van God. Ik hoop dat u bij uw kerkbijdrage over 2015 dit mede zult overwegen.

Verder nodig ik u van harte uit voor het Agnesfeest en de parochiemiddag na afloop van de feestmis. Dan bestaat ook de gelegenheid om elkaar een zalig Nieuwjaar toe te wensen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor