31 oktober 2022

Informatiebulletin voor de maand november is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. In de nieuwe editie voor de maand november uiteraard aandacht voor de volle aflaat voor de zielen in het vagevuur, twee overleden parochianen, de conferentie van het Legioen Kleine Zielen en twee nieuwe bijeenkomsten op een vaste zondag in de maand.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin november' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.

25 oktober 2022

Preek op de twintigste zondag na Pinksteren (23 oktober 2022)

"Non quasi insipientes, sed ut sapientes" - "Niet als dwazen, maar als wijzen"

Beste nieuw-gevormden, broeders en zusters,

"Je moet voorzichtig wandelen, niet als dwazen, maar als wijzen..., want het zijn kwade tijden”. Dat zijn de woorden die de heilige apostel Paulus jullie voorhoudt en meegeeft in het epistel op de dag van jullie heilig vormsel. Het woord 'vormsel' komt van het oud-Nederlandse woord 'vroom' dat 'sterk' betekent. 'Houd je vroom' betekent: blijf sterk. Vormsel betekent dus 'sterking', je wordt sterker gemaakt door de kracht van de Heilige Geest. In het Latijn heet dit sacrament 'confirmatio' wat precies hetzelfde betekent. Alleen betekent 'confirmatio' ook bevestiging, want het allerbelangrijkste heb je al eerder gekregen: je was al gedoopt, je was al een geliefd kind van God. Ook dat wordt bevestigd door dit sacrament.

Het woord 'vroom' betekent dus eigenlijk sterk, dapper. Maar sommige mensen denken bij dat woord aan een zoetelijk heiligenbeeld dat de handen gevouwen heeft en naar de hemel kijkt. Maar vroom zijn betekent dus niet dat je een zoetsappige jongen of meisje bent, maar juist dat je sterk bent en kunt vechten. Dit vechten gaat niet over een oorlog, zoals nu in Oekraïne, het gaat om een geestelijk vechten, een geestelijke strijd, die wij allemaal moeten voeren. Het gaat erom dat je je best doet om niet mee te doen met verkeerde dingen, dat je weer opstaat en een nieuw begin maakt als je fouten of zonden hebt gedaan, dat je moedig bent en durft om een strijder voor de waarheid te zijn en voor het recht, niet slap maar stevig! Dat is je roeping!

Zeker, je moet bidden, dat laten de heiligenbeelden ons zien; het gebed is zeer belangrijk, maar je zult ook moeten zijn als een zalm of een forel, want dat zijn twee vissen die tegen de stroom op kunnen zwemmen. Een forel kan zelfs in een waterval, tegen de stroom in naar boven zwemmen. De forel heeft een paar slimme trucjes en speciale 'moves' om dit te kunnen. Dus wees als een forel, ook met slimheid, want je moet nadenken hoe je het goede kunt bereiken. Ga dus niet mee met wat iedereen vindt en denkt. Durf tegen de stroom in te gaan, want het zijn kwade tijden! Laat je leidraad het geloof en het evangelie van onze Heer Jezus Christus zijn! Daarvoor heb je vandaag het heilig vormsel gekregen.

Je hebt dus door je heilig doopsel al kracht gekregen om als kind van God te leven, in het vormsel krijg je een nieuwe kracht om een soldaat voor Jezus Christus te kunnen zijn, om te strijden tegen het kwaad, om in je leven te laten zien dat je een christen bent. Je hebt dus nu een grote genade gekregen, een prachtig cadeau van God. Dit cadeau is iets om mee aan het werk te gaan, ik hoop dat je goed gaat meewerken met deze genade. Je wordt sterker door het vormsel en jouw heilig vormsel wordt steeds weer actief, iedere keer als je de Heilige Geest vraagt je te beschermen en je te helpen als er in je een gedachte opkomt of een verlangen om een zonde te doen. "Kom, Heilige Geest, leid en bestuur mij. Geef mij Uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij naar het eeuwig leven." Laat dat de kern zijn van ons gebed: dat de kracht van de Heilige Geest in ons actief mag zijn.

In het evangelie hoorden we over een belangrijke persoon die naar Jezus komt omdat zijn zoon heel erg ziek was en lag dood te gaan. Dat is een bijzonder moment: je kunt nog zo belangrijk zijn, misschien miljoenen op de bank hebben staan en dat iedereen voor je buigt, als iemand van wie je heel veel houdt ernstig ziek is worden al dat geld en die hoge functie totaal onbelangrijk, ze verliezen hun waarde. Dit maakte deze man eenvoudig en nederig. Zo kwam hij bij Jezus om Hem om hulp te vragen voor zijn zoon. En Jezus zei: "Uw zoon is weer beter". En de man geloofde. Hij zag het niet, want die zoon lag thuis, maar hij geloofde en vertrouwde.

Dat zou ik zullie ook willen vragen, beste vormelingen en u allen, probeer in je leven goed te werken met de genade die je is gegeven, probeer een echte strijder voor Christus te zijn, maar wees niet bang en angstig als je je eigen zwakheid ziet, je fouten en zonden. Ga met vertrouwen, ga op weg, bid steeds weer om de kracht van de Heilige Geest en je zult met Gods hulp kunnen vechten, op kunnen staan, door kunnen gaan, totdat je eenmaal die woorden mag horen die de Heer dan tot je zal zeggen: Kom binnen, goede en trouwe dienaar, kom binnen in de vreugde en de vrede van je Heer.

Mgr J.W.M. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam

Bron: www.arsacal.nl

24 oktober 2022

Mevrouw J.A.C. (Ineke) van Vugt-van der Leeuw (88) overleden

Vrijdag 21 oktober is - vlak na het toedienen van het H. Oliesel - na een korte maar zware ziekte op 88-jarige leeftijd overleden mevrouw J.A.C. (Ineke) van Vugt. Gedurende vele jaren was zij een bekend gezicht in onze kerk. Vanwege haar warme en milde karakter was zij bij velen geliefd. Zij zorgde ook voor het welzijn van de priesters door het brengen van gezonde maaltijden en het verzorgd houden van de pastorie. Velen zullen haar missen. Moge het geloof troost en hoop schenken, ook aan haar kinderen en kleinkinderen.

Op woensdag 26 oktober om 11.00 uur is er in onze kerk een heilige Requiemmis voor haar zielenrust; om 14.30 uur vindt de absoute met aansluitend de begrafenis plaats op begraafplaats Buitenveldert. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Moge zij rusten in vrede.

23 oktober 2022

Beeldverslag toediening Vormsel en Hoogmis met pontificale assistentie op zondag 23 oktober 2022

Veni Creator

De vormelingen verzamelen zich op het priesterkoor rond de Bisschop.

De vormelingen zijn geknield, achter hen staat hun peter of meter.

De Bisschop deelt aan alle vormelingen een 'kaakslag' uit.

Asperges me: Nadat de Bisschop een kruis heeft gemaakt met wijwater
besprenkelt hij de celebrant ermee.
De Bisschop knielt in aanbidding neer bij de consecratie.

Mgr Hendriks geeft de slotzegen vanaf de troon.

Na afloop van de plechtigheden een groepsfoto op de trappen van het priesterkoor.

Hebt u ook foto's of video's gemaakt
van plechtigheden in onze kerk?
Mogen die eventueel gepubliceerd worden?
Mail uw bestanden dan naar:
foto@agneskerk.org.

22 oktober 2022

Toediening Vormselsacrament door Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr J.W.M. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam


Morgen, zondag 23 oktober om 11.00 uur, zal mgr J. Hendriks (foto), bisschop van Haarlem-Amsterdam, in onze kerk aan circa 25 jonge mensen het vormselsacrament toedienen.

Aansluitend zal de gezongen Hoogmis worden opgedragen. Het is een plechtige Drieherenmis, met als celebrant de zeereerwaarde pater A. Komorowski FSSP, generaal-overste van de priesterbroederschap Sint Petrus, waarbij de Bisschop vanaf de troon pontificale assistentie zal verlenen.

We vieren de twintigste zondag na Pinksteren met als gedachtenis de 'Uitbreiding van het Geloof'. Aan die gedachtenis ontleent deze zondag de naam Missiezondag.

In verband met de lengte van de plechtigheden vervalt de gelezen heilige Mis van 12.45 uur.

15 oktober 2022

15 oktober: Heilige Teresia, maagd en kerklerares

Teresia werd geboren op 28 maart 1515 in de Spaanse vestingstad Avila. Haar volledige naam was Teresa Sanchez Cepeda Davila y Ahumada. Ze was een zeer begaafd kind met een vurig geloof. Zo wilde ze naar Noord-Afrika om daar als martelaar te sterven. Op 18-jarige leeftijd trad ze in de Orde van O.L. Vrouw van de Karmel in het klooster van de Menswording in Avila.

Na een mystieke ervaring van het Lijden van Christus stichtte ze ondanks veel tegenwerking in 1562 het Sint-Jozefklooster te Avila. Daar begon de hervorming van de Karmelorde. Doel van de hervorming was de ontwikkeling van een spiritualiteit die zij de Weg van de Volmaaktheid noemde.

Vanaf 1567 breidde de nieuwe beweging zich zeer snel uit, ook dankzij Teresia's geestverwant Johannes van het Kruis. Deze mysticus hervormde de karmelietenkloosters. Teresia had een druk leven van afmattende reizen van het ene klooster naar het andere. Tussendoor bad ze vaak in eenzaamheid. Ze zocht God in het binnenste van haar hart. Hierover schreef ze in opdracht van haar biechtvaders het indrukwekkende boek 'Castillio interior' (‘De innerlijke burcht’). Daarin vergeleek ze de ziel met een kasteel. In het centrale vertrek woont God, maar de duivel houdt de mens in de buitenste vertrekken. Alleen de zuivere ziel kan met God contact maken. In haar autobiografie spreekt Teresia van een mystieke doorboring van haar ziel. Daarbij bracht de liefde van God haar in extase.

Teresia overleed te Alba de Tormes op 4 oktober 1582, de laatste dag van de Juliaanse kalender. De volgende dag was het de 15e oktober van de Gregoriaanse kalender, vandaar dat op die dag haar gedachtenis wordt gevierd.

Paus Gregorius XV verklaarde Teresia heilig in 1622 samen met Ignatius van Loyola, Franciscus Xaverius, Isidorus en Philippus Neri. In 1617 riep het Spaanse parlement haar uit tot Patrones van Spanje. Paus Paulus VI verleende haar in 1970 de titel van Kerklerares.

In Alba de Tormes worden haar hart en rechterarm bewaard en vereerd. Teresia is patrones van Spanje, tegen lichamelijke ziekten en hoofdpijn, van kantmakers en -werkers, van religieuzen, van zieken en van mensen die vanwege hun vroomheid belachelijk worden gemaakt.

13 oktober 2022

Mevrouw H.W.J. Hooreman-Alders (92) is overleden

Op maandag 10 oktober is - voorzien van het heilig Oliesel - op 92-jarige leeftijd mevrouw Hendrika Wilhelmina Josepha (Riki) Hooreman-Alders overleden. Tot enkele jaren geleden was zij een vaste kerkganger in onze parochie.

Als goede moeder ging zij haar kinderen voor, door woord en voorbeeld. Zij heeft haar geloof liefgehad en ervoor geijverd, in het bijzonder voor de verspreiding van de Wonderdadige Medaille.

De traditionele heilige Requiemmis wordt opgedragen op vrijdag 14 oktober om 10.00 uur in de kapel van de Rooms-katholieke begraafplaats Sint Barbara aan het Soendaplein in Haarlem. Aansluitend vindt de begrafenis plaats.

Heer, geef haar de eeuwige rust. Dat het eeuwig Licht haar mag verlichten. Dat zij mag rusten in vrede. Amen.

11 oktober 2022

11 oktober: Moederschap van de heilige maagd Maria, feest

Salve Mater MisericordiaeRefrein:
Salve Mater misericordiae,
Mater Dei et Mater veniae,
Mater spei et Mater gratiae,
Mater plena Sanctae Letitiae, O Maria!


Salve decus humani generis.
Salve Virgo dignior ceteris,
quae virgines omnes transgrederis
et altius sedes in superis. O Maria!

Salve felix Virgo puerpera:
Nam qui sedet in Patris dextera,
Caelum regens, terram et aethera,
Intra tua se clasit viscera. O Maria!

Esto, Mater, nostrum solatium:
Nostrum esto, tu Virgo, guadium,
et nos tandem post hoc exsilium,
Laetos juge choris caelestium. O Maria!

9 oktober 2022

Kardinaal Müller: "Een vijandige overname van de Kerk van Jezus Christus"

Achttiende zondag na Pinksteren

De grootste genade die Gods barmhartigheid ons, mensen, heeft bewezen
- de genade die komt voor alle andere en die boven alle genaden uitstijgt -
is de Heer Jezus Christus Zelf.

Epistel
1 Kor. 1, 4–8
Broeders, te allen tijde breng ik om uwentwil dank aan mijn God voor de genade Gods, die u geschonken is in Christus Jezus. Immers in Hem zijt gij in ieder opzicht rijk geworden, in alle woord en in alle kennis, in dezelfde mate als de prediking van de Christus vaste voet bij u gekregen heeft. Zodoende komt gij in geen enkele genadegave iets te kort, terwijl gij in afwachting zijt van de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Hij immers zal u doen vaststaan ten einde toe, zodat gij vrij zijt van schuld op de dag, dat onze Heer Jezus Christus wederkomt.

Evangelie
Mt. 9, 1–8
In die tijd ging Jezus in een scheepje, stak het meer over en kwam in Zijn stad. En daar bracht men een lamme tot Hem, die op een rustbed lag. Toen Jezus hun geloof zag, sprak Hij tot de lamme: Heb goede moed, Mijn zoon, uw zonden worden u vergeven. Maar zie, sommige schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Hij lastert God! Doch Jezus zag hun gedachten en sprak: Waarom denkt gij kwaad bij u zelf? Wat is gemakkelijker, te zeggen: uw zonden worden u vergeven, of te zeggen: sta op, en loop? Welnu, om u te doen weten, dat de Mensenzoon de macht bezit op aarde zonden te vergeven, – toen sprak Hij tot de lamme – sta op, neem uw bed op, en ga naar huis. En hij stond op, en ging naar huis. En toen de menigte dat zag, werden zij door vrees bevangen, en zij verheerlijkten God, Die zulk een macht verleende aan de mensen.


Binnen breken

Als ik de weg wil naar U toe,
het geeft niet waar, het geeft niet hoe;
al moet ik, om mij uit te spreken,
wie weet wel bij U binnen breken.

Als ik U, veel te laat misschien,
een keer mijn goede wil laat zien;
al is het, Jezus, ook maar even,
en nog door anderen gedreven.

Als ik mij met een klein gebaar
maar hulpeloos aan U verklaar,
verlamd van zonden aan Uw voeten,
met schuld die niet is uit te boeten,

U heft Uw hand en zet mij recht,
U ziet mijn wanhoop en U zegt:
het is je allemaal vergeven,
en ik begin opnieuw te leven.

Als ik de weg wil naar U toe,
het geeft niet waar, het geeft niet hoe.
Ik zal weer staan, ik zal weer lopen,
ik zie de weg naar God weer open.

Michel van der Plas

7 oktober 2022

Oktobermaand - Rozenkransmaand

'Madonna met Kind',
geschilderd door de
Koreaanse kunstenaar
Chang Woo-Soung.Oktober is Rozenkransmaand vanwege het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans dat we vandaag vieren.

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is er Marialof voorafgaand aan de heilige Mis; op dinsdag is het lof aan het begin van de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament na de heilige Mis.


"Zij is hét meesterwerk van God, vol van genade, de volledige perfectie, en… Zij is onze Moeder."

H. Jozefmaria Escriva

1 oktober 2022

Van de pastoor: Koningin Elizabeth II: Een leven in dienstbaarheid en loyaliteit | Wij zijn allen tot dienstbaarheid geroepen

Beminde gelovigen,

De maand september stond voor een groot deel in het teken van het overlijden van koningin Elizabeth II van Groot-Brittannië. Deze gebeurtenis leek over de gehele wereld verschillende klassen en leeftijden te kunnen overbruggen en verbinden. Zij was waarlijk een grote persoonlijkheid, die in haar koninklijke houding iets toonde dat voor de meesten alleen nog een schim is van een verdwenen wereld, namelijk volledige dienstbaarheid en loyaliteit. Haar eigen persoon bleef altijd op de achtergrond. Zij is geworden waartoe zij door haar opvoeding en meer nog door haar kroning geroepen was, namelijk vorstin.

In de preek die Justin Welby, de leider van de anglicaanse geloofsgemeenschap, bij haar uitvaart hield, herinnerde hij aan de kroningsdag in 1953, waarop de verzamelde regering en hoogwaardigheidsbekleders hun loyaliteit aan de jonge Elizabeth verklaarden, nadat zij – voorafgaand aan haar kroning – bij het hoofdaltaar in Westminster Abbey neerknielde om als nederige dienares van God haar trouw te beloven aan Hem, van Wie zij de koninklijke macht door zalving en kroning zou ontvangen. Misschien dat de fascinatie voor deze monarch, naast de kleurrijke pracht en praal van de koninklijke ceremonieën, ook daarin gelegen is dat zij in haar persoon een vrijwel vergeten normaliteit belichaamde, dienstbaar aan God en aan de mensen door een volledige zelfbeheersing in trouwe plichtvervulling.

Ook wij, als gedoopte en gevormde gelovigen, zijn een nieuwe mens geworden en moeten met de bijstand van de genade steeds God dienen en ons heiligen. Dat eist ook van ons zelfdiscipline en een uitkijken naar de bestemming van ons leven, namelijk Gods eeuwige paradijs.

Op zondag 23 oktober a.s. zal mgr J. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, in onze kerk aan vele jonge mensen het vormselsacrament toedienen. Pater A. Komorowski FSSP, generaal-overste van de priesterbroederschap Sint Petrus, zal aansluitend de heilige Mis opdragen, waarbij de Bisschop vanaf de troon pontificale assistentie zal verlenen.

Proberen wij te beseffen dat wij door doopsel en vormsel allen tot dienstbaarheid zijn geroepen, iets dat voor de meeste mensen niet meer vanzelfsprekend is. De heiligheid die ons doel is, is meer en ligt hoger dan alleen het huidige moment. Het ‘nu’ moet altijd dienen tot het bereiken van hetgeen waartoe wij geroepen zijn. Om zo te leven eist van ons allen een discipline die de grote vorstin van het Verenigd Koninkrijk in haar dienstbaarheid voor de ogen van de gehele wereld heeft voorgeleefd.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

1 oktober: Heilige Bavo, belijder, titelheilige van de kathedraal en patroon van het bisdom Haarlem-Amsterdam, hoogfeest

Bavo wordt rond het jaar 589 geboren in de buurt van Luik en krijgt de naam ‘Allowin’. Zijn familie is welvarend en invloedrijk. Allowin groeit uit tot een wrede, arrogante man met weinig inlevingsvermogen. Hij wordt omschreven als een ‘tiran voor zijn onderdanen’ en zou sommige van zijn personeelsleden zelfs uit haat als slaaf verkocht hebben. Het onvriendelijke karakter van de Vlaamse edelman verdwijnt echter als sneeuw voor de zon als zijn vrouw, en de moeder van zijn dochter, plotseling overlijdt. Allowin beseft hoe vergankelijk het leven is en besluit de jaren die hem resteren aan God te wijden. In eerste instantie gaat hij in een klooster wonen. Later wordt hij kluizenaar.

Talloze mensen wisten hem in hun nood te vinden; hij troostte en bemoedigde ze, en genas ze; hij wekte zelfs een dode tot leven. Totdat hijzelf getroffen werd door een vreselijke ziekte. Omstanders wisten te vertellen hoe zijn opgewektheid niet leed onder de helse pijnen. Omringd door gelovigen, vrienden en zijn geestelijk leidsman die hij had laten roepen om hem bij te staan, stierf hij in geur van heiligheid.

Behalve patroonheilige van Haarlem is Sint Bavo ook patroonheilige van Gent, Wilrijk, Sint-Baafs-Vijve, Heemstede, Zingem en Münster. Voorts is hij patroon voor een goede oogst en tegen long- of keelontsteking. Sint Bavo is beschermheilige van de valkeniers.

In 1946 schreef Gabriël Smit het volgende rijmpje over de heilige Bavo:

Sint Bavo, die zijn schatten zwaar,
zijn goed, zijn wapenen, zijn boeken,
verliet om alleen God te zoeken
tot hij Hem vond als kluizenaar,
geef dat mijn hart niet bouwt op geld,
maar slechts in God vertrouwen stelt.