22 februari 2015

Nieuwe dirigent


Op zaterdag 21 februari 2015 bereikte een van onze oudste parochianen, mevrouw H.A.W. de Rijk-van der Moolen, de gezegende leeftijd van 90 jaar. Na een heilige Mis in onze kerk, die op deze dag tot haar intentie werd opgedragen, was er een gezellig samenzijn in de pastorie, waarbij de taart niet mocht ontbreken. Als moeder van acht kinderen weet ze als geen ander dat je zelf de regie moet houden om in het goede ritme te blijven...

Met dank aan de koster voor het maken van de video.

20 februari 2015

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 21 februari 2015

Zaterdag 21 februari zal mevrouw Machteld Allen, historica, arabiste en docente Rechtsfilosofie te Leiden, een lezing houden over het natuurrecht aan de hand van Thomas van Aquino. De lezing begint rond 11.00 uur in de grote zaal van de pastorie. Voorafgaand wordt er in de kerk om 10.00 uur een gelezen H. Mis opgedragen.

Zie: De website van de academie.

13 februari 2015

13/14 februari 1945: Bombardement op Dresden

In het laatste oorlogsjaar 1945 werd in twee nachtelijke luchtaanvallen de Duitse stad Dresden door de geallieerden vernietigd. De mensen in de stad waren volledig onvoorbereid op de bombardementen, want het betrof geen militair doel. Er waren op dat moment zo'n 700.000 vluchtelingen in de stad aanwezig. De afgeworpen brandbommen waren zeer explosief. Circa 300.000 burgers kwamen in die twee nachten op gruwelijke wijze in de vlammen om het leven. Op 15 februari werden overlevenden van deze inferno vanuit laagvliegende vliegtuigen op de oevers van de rivier de Elbe doodgeschoten. De slachtoffers waren vrouwen en kinderen, ouderen en verpleegsters, brandweerlieden en artsen, allen gewone burgers. Bidden we ook voor hun zielenrust.

Het betreft hier een van de grootste barbaarse massamoorden in de Tweede Wereldoorlog, waarvan we dit jaar herdenken dat deze 70 jaar geleden werd beëindigd.

4 februari 2015

Van de pastoor: Betrokkenheid

Beminde gelovigen,

Bij het versturen van de brieven voor de actie Kerkbalans viel het mij op dat lang niet alle vaste kerkgangers zich hebben laten inschrijven in de personele parochie voor de oude ritus. Wellicht is het voor velen van u niet goed te begrijpen waarom er bij onze kerk zovele instituties zijn betrokken: de priesterbroederschap Sint Petrus, de Agnesparochie en dan ook de parochie voor de traditionele Latijnse liturgie, terwijl er in de dagelijkse beleving geen verschil te zien is.

De Jozefparochie, die in januari 2013 is opgericht als thuishaven voor alle gelovigen die zich verbonden voelen met de traditionele liturgie, is zowel kerkrechtelijk als door de burgerlijke wet een erkende instelling die getuigt van de levenskracht van de oude ritus in de Rooms-katholieke Kerk. Daarom vraag ik u om u alsnog in te laten schrijven, als u dat tot nog toe niet gedaan hebt. Formulieren daarvoor liggen deze maand opnieuw bij de uitgang van de kerk. Iedereen die inmiddels heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans dank ik heel hartelijk voor de gebrachte offers voor kerk en apostolaat!

In de afgelopen jaren is er vaak gesproken over een restauratie van de kerk, maar tot op heden is er weinig zichtbaars gebeurd. Dat kon ook niet omdat er geen subsidies verstrekt werden. In het afgelopen jaar is er wel een subsidiebedrag toegekend en de opdracht om de restauratie voor te bereiden en op te starten is bij de betreffende toezichthouder ingeleverd. De restauratie zal volgens een uitgewerkt plan duren tot het jaar 2021. Indien de subsidie niet zou zijn verleend, dan hadden wij binnen enkele jaren het kerkgebouw moeten opgeven. Dank aan onze hemelse voorsprekers, H.H. Jozef en Agnes, voor hun ingrijpen op het laatste moment, waardoor wij het heilige huis van God kunnen redden.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor