30 juni 2019

Viering van het hoogfeest van H.H. Petrus en Paulus, apostelen

Commemoratie: Derde zondag na Pinksteren

Heer, wij smeken U ootmoedig dat Gij, eeuwige Herder, Uw kudde niet verlaat, maar door Uw heilige Apostelen
in voortdurende bescherming bewaart, opdat zij geleid en bestuurd worde door hen, die Gij tot voortzetting van Uw werk
in Uw plaats tot herders aangesteld hebt.

(Uit: Prefatie der aposten en evangelisten.)

22 juni 2019

Catechese voor volwassenen


De kernboodschap van het christelijk geloof

Zaterdag 22 juni:
Gods heilsmiddel: de Kerk

Om 12.00 uur in de pastorie.

15 juni 2019

Catechese voor volwassenen


De kernboodschap van het christelijk geloof

Zaterdag 15 juni:
Ons antwoord op Gods oplossing. Bekering.
De Trooster en Helper, De Heilige Geest.

Om 12.00 uur in de pastorie.

14 juni 2019

100 jaar Sint-Agnesparochie: Hoe het begon

Half april 1919 ontvangt L.Th.M. Snelders, rector te Amsterdam, een brief van mgr A.J. Callier, bisschop van Haarlem: "Aangezien het ons gewenscht is voorgekomen in het Z.Westelijk gedeelte der Stad Amsterdam, in den omtrek van den Schinkel, een nieuwe en zelfstandige Parochie te stichten, zoo belasten wij Ueerw. bij dezen met het nemen der noodigen maatregelen om tot de oprichting van bedoelde Parochie te geraken."

Een duidelijke, doch geen gemakkelijke opdracht. Onmiddellijk zal rector Snelders gereageerd hebben, want vijf dagen later is er opnieuw een brief van de bisschop, waarin hij het voorstel van Snelders goedkeurt om de heilige Agnes als patrones voor de nieuwe parochie te kiezen.

13 juni 2019

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 15 juni 2019

Zaterdag 15 juni houdt Cees Luttik, vicevoorzitter van de academie, een lezing over 'het verloren evenwicht, hoopvol geloven in een tijd van crisis'. Hij spreekt over zijn eigen bekering tot het katholicisme in 1951 vanuit de reformatie en over hoe hij de revolutie van Vaticanum II doorstond.

Voorafgaand aan de lezing is er om 10.00 uur een gelezen heilige Mis in de kerk.

Dit is de laatste lezing uit de voorjaarscyclus van de Sint-Nicolaasacademie. Op zaterdag 21 september begint het nieuwe seizoen.

Zie: De website van de academie.

10 juni 2019

Beeldverslag van de traditionele Pinksterbedevaart Parijs-Chartres 8-10 juni 2019Pater Peter Hagenbeek FSSP reikt de heilige communie uit
tijdens de openingsmis in de kerk van Saint Sulpice, na de door brand
getroffen Notre-Dame de tweede kerk van Parijs in grootte en ouderdom.

Nederland nam deel met een grote delegatie, voornamelijk afkomstig uit onze parochie.
Priesters staan in de rij te wachten totdat ze hun privé-Mis kunnen celebreren.

Vele priesters celebreren gelijktijdig hun privé-Mis
in een grote tent, met ieder een misdienaar.

Video van de slotmis in de kathedraal van Chartres,
gecelebreerd door Zijne Hoogwaardige Excellentie mgr André Léonard, emeritus aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

9 juni 2019

9 juni 2019: Mgr J.M. Punt veertig jaar priester

Vandaag is het 40 jaar geleden dat onze bisschop,
mgr dr Jozef Marianus Punt, tot priester werd gewijd.

Van harte proficiat!

De priesterwijding vond plaats op 9 juni 1979 door
mgr Joannes Gijsen, destijds bisschop van Roermond.

Morgen, Tweede Pinksterdag, viert de Bisschop zijn koperen
priesterjubileum samen met zijn jaargenoten
van het grootseminarie Rolduc
-- onder wie bisschop-coadjutor mgr J. Hendriks --
met een heilige Mis in de kathedraal,
gevolgd door een receptie in het bisschopshuis.

6 juni 2019

Van de pastoor: Roeping tot heiligheid

Beminde gelovigen,

Eind mei hebben wij het feest van Hemelvaart gevierd en begin juni zullen we Pinksteren vieren. Daarmee is alles vervuld dat Christus aan Zijn Kerk heeft geschonken tot heil en volmaaktheid van haar heiligheid. Met de hemelvaart van Christus wordt ook richting aan de Kerk gegeven; zij wordt ertoe geroepen om haar Heer en hemelse Bruidegom te volgen. Om daartoe in staat te zijn ontvangt de Kerk de Heilige Geest om haar roeping tot heiligheid te kunnen verwezenlijken.

Het moge duidelijk zijn dat de Kerk dus niet is ingesteld om aardse doelen te bereiken, maar om eens gelijkvormig aan haar Heer en Hoofd met Hem verenigd te zijn in de hemelse heerlijkheid. Dat zal gebeuren wanneer het Lam Zijn bruid tot Zich zal nemen.

De logica leert ons dat het doel dat wij willen bereiken bepaalt welke middelen er nodig zijn om dat te laten gebeuren. Als Kerk moeten wij ons dus bezinnen op het doel van onze roeping, en vervolgens de middelen kiezen om dat doel te bereiken. Die middelen zijn ons door de Heer Zelf aangereikt, namelijk trouw blijven aan Zijn openbaring en in deze openbaring de leiding van de Kerk volgen.

Wie de Kerk en haar leer wil veranderen doet niets anders dan de goddelijke roeping van de Kerk ver-loochenen en haar uiteindelijke roeping verwerpen.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen, pastoor

3 juni 2019

Beeldverslag toediening heilig Vormsel op zondag 2 juni

Zondag 2 juni om 16.00 uur werd het heilig Vormsel toegediend aan zes parochianen door mgr Jan van Burgsteden, emeritus hulpbisschop van ons bisdom.

Met dank aan Sjaak Oostveen voor het insturen van het beeldmateriaal.
Hebt u ook foto's of video's gemaakt
van plechtigheden in onze kerk?
Mogen die eventueel gepubliceerd worden?
Mail uw bestanden dan naar:
foto@agneskerk.org.

1 juni 2019

Informatiebulletin voor de maand juni is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand juni is verschenen. In deze editie een terugblik op de eerstecommunieviering van zondag 5 mei, aandacht voor 100 jaar Sint-Agnesparochie, de richting van de Kerk na Hemelvaart en Pinksteren, en een in memoriam van de oudste parochiaan van de jongste Amsterdamse parochie.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin juni' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.

Catechese voor volwassenen


De kernboodschap van het christelijk geloof

Zaterdag 1 juni:
Liefde? Wat ging er fout in? De zonde.
Gods oplossing: De Verlossing.

Om 12.00 uur in de pastorie.