17 juli 2013

Fotoverslag traditionele Latijnse H. Mis in Den Haag

Met enige regelmaat draagt onze Pastoor ook elders de H. Mis op in de buitengewone vorm van de Latijnse ritus, omdat een groep gelovigen daarom vraagt. Zo ook in de parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat in Den Haag. Onderstaande foto's zijn genomen op zaterdag 13 juli jl. De volgende traditionele Latijnse H. Mis in deze kerk staat gepland op zaterdag 5 oktober om 10.30 uur.5 juli 2013

Van de pastoor: Overvloedige zegeningen

De zeven sacramenten.

Beminde gelovigen,

Laten wij niet vergeten wat een genade het is om katholiek te zijn en evenmin waarom wij tot de Kerk behoren. Het lijkt voor ons, mensen, vaak alsof het allemaal heel gewoon is, en al snel vergeten wij de werkelijke betekenis van dit alles. Op 29 juni jl. zijn er opnieuw priesters gewijd voor de Traditie. Zij weten dat zij vóór alles God moeten dienen om iets te kunnen betekenen en Hem moeten zoeken in alles wat zij doen en ondernemen.

Voor ons allen geldt dat wij niet katholiek zijn om allerlei activiteiten te ontplooien. Door de bijstand van de Kerk, en geheiligd door de sacramenten, worden wij in staat gesteld om de weg naar de hemel te betreden, om daar God in eeuwigheid te aanbidden. God is het werkelijke doel van ons bestaan. Wanneer wij dit voor ogen blijven houden, dan kunnen wij tijdens ons aardse verblijf ook onze handel en wandel op het juiste pad houden. Maar zodra wij dit vergeten, dan komen wij terecht in het labyrint van verwarring en desoriëntatie, waarin zo veel mensen gevangen zitten.

Realiseert u zich goed dat u door de ware geloofsleer en door de heiliging van de sacramenten overvloedige zegeningen hebt mogen ontvangen! En weet ook dat het alleen de priesters zijn die deze sacramenten kunnen toedienen. Daarom roep ik u op om dagelijks te bidden voor de priesters van de Traditie, en om veel nieuwe en heilige roepingen. Laten wij in de Kerk en in onze godsdienst zoeken naar God en niet naar wat wij zelf willen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

3 juli 2013

Naam toegekend aan personele parochie

Het beeld van de H. Jozef in onze kerk
op het aan hem gewijde altaar.

Op 24 juni 2013 heeft de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr Jozef Punt, een decreet uitgevaardigd, waarin hij de naam bekend maakt van de personele parochie voor de traditionele Latijnse liturgie bij de Sint-Agneskerk. Deze naam luidt: H. Jozef, patroon van de H. Kerk.

De parochie, die in januari van dit jaar door de Bisschop is opgericht, had tot nog toe geen naam. Er is gekozen voor de H. Jozef omdat hij ons reeds vele gunsten heeft bewezen, vooral nadat we in 2012/2013 een heel jaar novenen tot hem hebben gebeden voor het behoud van het traditionele apostolaat bij onze kerk.

We hebben bovendien een Sint-Jozefaltaar in de kerk (helemaal rechts), waar ook een beeld van hem is geplaatst.

H. Jozef, beschermer van de H. Kerk, bid voor ons.