20 juli 2020

Rozenkransnoveen

"Wie genaden van mij verlangt te verkrijgen, moet drie novenen van de gebeden van de Rozenkrans en drie novenen uit dankbaarheid bidden". Dit was de boodschap van de heilige maagd Maria aan een jong meisje uit Italië, dat dertien maanden lang een kwellende ziekte moest ondergaan. Zij heeft genezing ontvangen na het bidden van deze Rozenkransnoveen.

Onze Lieve Vrouw van Fatima heeft ook in iedere verschijning ons gevraagd dagelijks de Rozenkrans te bidden en in de vierde verschijning heeft zij haar bezorgdheid speciaal geuit, als volgt: "Bidt, bidt, zeer veel, en brengt offers voor zondaren, want zoveel zielen gaan naar de hel, omdat zij niemand hebben die voor hen bidt, en offers brengt." En nog meer toegepast op onze tijd heeft onze lieve Heer tegen zuster Lucia gezegd: "Het is nooit te laat onze toevlucht tot Jezus en Maria te nemen."

Met deze achterliggende gedachten willen wij een Rozenkransnoveen starten in onze parochie en voor iedereen die wil meebidden, in het bijzonder tot Onze Lieve Vrouw van Smarten. In alle nederigheid, in het bewustzijn van onze zonden vragen wij om bekering, bescherming en leiding voor:
• onze gezinnen en families;
• onze bisschoppen en priesters;
• ons vaderland.


Een toelichting op de noveen in het Nederlands:
Een toelichting op de noveen in het Engels:

8 juli 2020

(Beperkte) bijeenkomst Legioen Kleine Zielen op woensdag 8 juli

De gebedsgroep Amsterdam van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart komt elke tweede woensdag van de oneven maanden (januari, maart, mei, juli, september en november) bijeen in onze kerk en pastorie; de eerstvolgende bijeenkomst is vandaag. Het programma is als volgt:
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gelezen H. Mis
11.45 uur: Lof met Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid en toewijdingsgebed

Er is geen conferentie in de pastorie. De tekst is wel op papier verkrijgbaar.

Een ieder is van harte uitgenodigd om kennis te komen maken en te komen meebidden met de gebedsgroep. Niemand is te groot of te klein, wij zijn allemaal aan het oefenen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het legioen.

5 juli 2020

Mother Angelica over de heilige Eucharistie

Moeder Maria Angelica (1923-2016) was een zuster van de Clarissen van de Eeuwige Aanbidding. In de vorige eeuw richtte zij het katholieke televisienetwerk 'Eternal Word Television Network (EWTN)' op, waar ze ook zelf een televisieshow had. In een van de uitzendingen spreekt ze over de Eucharistie, de wijze waarop we de Heer moeten aanbidden en over traditie.

4 juli 2020

Verruiming coronamaatregelen

Sinds 1 juli is het maximum aantal gelovigen dat de heilige Mis tegelijkertijd mag bijwonen verruimd. Er moet nog altijd 1,5 meter afstand worden gehouden.

Samenkomsten op het kerkplein of in de pastorie zijn niet toegestaan.

2 juli 2020

Van de pastoor: Herstel

Beminde gelovigen,

Het valt te hopen dat het kerkelijk leven langzamerhand kan terugkeren naar de normale situatie. Met ingang van de maand juli wordt het maximum aantal gelovigen dat de heilige Mis tegelijkertijd mag bijwonen verhoogd. Dan kunnen wij de liturgie meer van haar normale waardigheid teruggeven. Wij, priesters, zijn blij dat de meeste gelovigen al in juni regelmatig een heilige Mis hebben bezocht, samen met een groot aantal nieuwe kerkgangers.

In het kerkgebouw is er de laatste maanden veel gebeurd. De herstelwerkzaamheden aan het kerkdak gaan zichtbaar vooruit. Wij hopen dat tegen het einde van de zomer de gehele dakrenovatie, die in 2008 is begonnen, eindelijk tot een goed einde kan worden gebracht. Danken wij God voor deze gelukkige omstandigheden, niet alleen dat er verbetering zit in het kerkgebouw, maar ook dat wij in staat zijn om het zijn glans en glorie terug te geven. Er blijft echter in de komende 10 jaar nog veel werk te verrichten.

Hartelijk dank aan al onze donateurs en weldoeners. U mag ervan verzekerd zijn dat wij voor u allen zullen blijven bidden.

Een gezegende zomer toegewenst!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor