31 maart 2020

Informatiebulletin voor de maand april is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. In de editie van april uiteraard aandacht voor de gevolgen van de coronaviruspandemie voor het kerkelijk leven, het bisschoppelijk gebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood, de Vastenactie 2020 voor christenen die in nog grotere nood verkeren dan wij, een gebed om geestelijke communie en een gebed om onszelf met de lijdende Christus te verenigen.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin april' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.

25 maart 2020

Van de pastoor: Geen openbare liturgie tot en met 31 mei 2020

Beminde gelovigen,

Opnieuw richt ik mij tot u inzake de meest recente maatregelen die de Nederlandse bisschoppen hebben getroffen, nadat de overheid maandagavond de regels heeft aangescherpt voor alle samenkomsten in ons land. Voorlopig geldt dat tot 1 juni a.s. alle openbare liturgische plechtigheden worden stopgezet, dus ook de heilige Missen op weekdagen.

Mijn geliefde parochianen, het kostbaarste bezit dat wij hebben is niet langer openbaar toegankelijk, maar de kracht en de genade van iedere heilige Mis, van elk gebed, blijven werkzaam en stromen in uw zielen doordat u bent ingelijfd in het mystieke Lichaam van Christus door middel van het doopsel. Laten wij in deze tijd van beproeving niet de hoop verliezen. Dit bericht is gepubliceerd op het feest van Maria Boodschap, de aankondiging van de Heer door de aartsengel Gabriël. Vandaag is de goddelijke Redder in Maria’s heilige en ongeschonden moederschoot mens geworden. Hij is nog niet geboren en niemand kent Hem nog, maar Hij is onder ons om ons te redden. Ook in deze tijd van nood is Hij degene die redt!

Wij worden in de woestijn gevoerd, een vasten in de meest letterlijke zin, en wij lijden honger en dorst, net zoals de joden toen zij uit Egypte gevoerd werden. Laten wij niet morren noch in opstand komen, zoals de joden deden, maar laten wij het vertrouwen bewaren. Aan de horizon is de ochtend der Verrijzenis reeds in zicht!

In ons land zien wij leegte en verlatenheid op plaatsen waar tot voor kort nog volop leven was. Ook het openbare leven is een woestijn geworden. Wij, christenen, weten dat wij in deze woestijn beproefd zullen worden, maar wij weten ook de richting in deze leegte te vinden: Christus is de vuurzuil, die ons geleidt. De wereld heeft daar geen weet van. Bidt voor degenen die zonder richting in duisternis ronddolen, dat zij het Licht van Christus als oriëntatie zullen aanvaarden.

In onze parochie komen de gelovigen van heinde en verre. Dat is in gewone tijden een ware rijkdom, maar in deze tijd is het een zware last. Wij zijn niet dicht bij elkaar om elkaar te kunnen steunen. We kunnen nu niet meer gezamenlijk voor de heilige Mis de Rozenkrans bidden. Ook verkeren wij niet meer gezamenlijk in één ruimte, maar zijn verstrooid over het gehele land. Toch zijn wij in gebed met elkaar verbonden.

Onze kerk is tot nader bericht dagelijks tussen 10.00 en 11.00 uur geopend voor persoonlijk gebed. Er is dan een priester aanwezig, en er is biechtgelegenheid. Neemt u ook in het kerkgebouw de door de overheid voorgeschreven hygiëne- en veiligheidsregels in acht! De pastorie is niet toegankelijk, ook niet voor toiletbezoek. Stipt om 11.00 uur zal de kerk worden gesloten. Samenkomsten op het kerkplein zijn niet toegestaan.

Verder raad ik u aan om regelmatig deze website te raadplegen. U vindt hier een rijke collectie aan gebeden en overwegingen. Bovendien worden hier ook eventuele wijzigingen of belangrijke mededelingen gepubliceerd.

Ten slotte vraag ik u om uw verbondenheid met de Kerk en met elkaar niet te vergeten. Voor ieder van ons is het van groot belang om trouw te blijven aan God en aan Zijn Kerk. Alleen zo kunnen wij Zijn zichtbare koninkrijk heropbouwen.

Ik wens u Gods rijkste zegen toe,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

24 maart 2020

Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood om bescherming tegen het coronavirus, dag 9

De bis­schop­pen van Haarlem-Amsterdam roepen op om ge­za­men­lijk een noveen te hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood vanwege het corona­vi­rus. De noveen begint op maan­dag 16 maart en ein­digt op de dag voor het hoog­feest van Maria Boodschap (25 maart).

Noveengebed in aansluiting op het dagelijkse Rozenkransgebed
O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voor­spraak bij Jezus, uw Zoon.
Daarom komen wij vol ver­trouwen tot u
en wij vragen door u aan de Heer:
Bevrijd ons land van de corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijs­heid aan onze be­stuur­ders en geef dat wij spoe­dig
weer kunnen samen­ko­men om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dier­ba­ren,
geef ons overgave aan de Wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen.


(Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020, +Johannes Hendriks)


Overweging op de negende (en laatste) dag van de noveen (dinsdag 24 maart)
De bij­zon­dere muur­schilde­ringen in de kapel tonen de mysteries van Maria. De achterwand stelt het hemelse Paradijs voor. God de Vader verwacht ons op het bruilofts­feest waar wij met Jezus, Maria, alle engelen en heiligen voor eeuwig mogen genieten van de belo­ning die God aan ieder wil geven die in de moei­lijk­he­den met Hem hebben volhard.

Lieve moeder Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood, mogen wij door uw voor­spraak Gods genade ver­krij­gen om tij­dens alle wisselvallig­he­den van deze wereld onze ogen gericht te hou­den op het eeuwige, opdat wij stand mogen hou­den in ons geloof en ons ver­trouwen. Dank u wel voor uw moe­der­lijke bijstand en voor­spraak. Ik ben uw die­naar, ik ben de uwe.
Totus Tuus Maria ego sum! (H. Johannes Paulus II)

23 maart 2020

Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood om bescherming tegen het coronavirus, dag 8

De bis­schop­pen van Haarlem-Amsterdam roepen op om ge­za­men­lijk een noveen te hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood vanwege het corona­vi­rus. De noveen begint op maan­dag 16 maart en ein­digt op de dag voor het hoog­feest van Maria Boodschap (25 maart).

Noveengebed in aansluiting op het dagelijkse Rozenkransgebed
O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voor­spraak bij Jezus, uw Zoon.
Daarom komen wij vol ver­trouwen tot u
en wij vragen door u aan de Heer:
Bevrijd ons land van de corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijs­heid aan onze be­stuur­ders en geef dat wij spoe­dig
weer kunnen samen­ko­men om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dier­ba­ren,
geef ons overgave aan de Wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen.


(Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020, +Johannes Hendriks)


Overweging op de achtste dag van de noveen (maandag 23 maart)
In 1930 is de kapel opnieuw opge­bouwd, nog mooier dan voorheen. Wij kunnen Maria weer vereren zoals haar toe­komt. "Door Maria tot Jezus", staat op de kapel. Door Maria willen wij Jezus bereiken, omdat we weten dat Jezus geen nee kan zeggen aan Zijn lieve moeder. Door Maria: zij zal onze zwak­he­den en zon­den bedekken met haar man­tel en ons tot Jezus lei­den, ook als onze tijd geko­men is om van deze aarde heen te gaan naar de ont­moe­ting met de Heer.

Lieve moeder Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood, door u willen wij gaan tot Jezus, want onder uw man­tel vin­den wij een veilige toevlucht. Ik houd van u en vraag u de genade mij te be­ge­lei­den wanneer mijn aardse tijd voorbij is en ik uw Zoon mag gaan ontmoeten in het Eeuwige Leven.

22 maart 2020

Geestelijke communie

Met Maria, vol verlangen,
Wil mijn hart U nu ontvangen;
Kom, mijn God, ik tracht naar U,
Kom, mijn God, ik smacht naar U,
Kom, en maak mijn ziel gezond,
Kom, mijn Jezus, wacht geen stond!

Ik ben zo zwak, ik ben zo teer,
Ik heb U nodig, lieve Heer,
De slechte wereld doet mij beven.
'k Kan zonder U, mijn God, niet leven.
Daal in mijn arme ziele neer,
Dan vrees ik hel noch duivel meer!

Gij zijt ginds naar mijn hart aan 't trachten
In 't tabernakel van de Kerk.
O kom, mijn God, wil niet meer wachten,
Kom, maak mij blij, kom, maak mij sterk!

Lijk Gij U geeft, wil ik mij geven:
Ik schenk mij gans aan U, o Heer;
Gij zijt mijn God, Gij zijt mijn leven,
Wij scheiden nimmer, nimmer meer!

'k Geloof dat Ge in de Hostie zijt.
Ik hoop op Uw barmhartigheid...
Ik min U, die mij eindeloos mint.
Kom in mijn ziel, ik ben Uw kind!

Zalige Edward Poppe, pr.

Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood om bescherming tegen het coronavirus, dag 7

De bis­schop­pen van Haarlem-Amsterdam roepen op om ge­za­men­lijk een noveen te hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood vanwege het corona­vi­rus. De noveen begint op maan­dag 16 maart en ein­digt op de dag voor het hoog­feest van Maria Boodschap (25 maart).

Noveengebed in aansluiting op het dagelijkse Rozenkransgebed
O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voor­spraak bij Jezus, uw Zoon.
Daarom komen wij vol ver­trouwen tot u
en wij vragen door u aan de Heer:
Bevrijd ons land van de corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijs­heid aan onze be­stuur­ders en geef dat wij spoe­dig
weer kunnen samen­ko­men om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dier­ba­ren,
geef ons overgave aan de Wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen.


(Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020, +Johannes Hendriks)


Overweging op de zevende dag van de noveen (zondag 22 maart)
In 1713 woekert een veepest over het hele land. Er lijkt geen eind aan te komen... een onover­win­nelijke nood. Een aantal boeren neemt zijn toevlucht tot Maria op de ruïnes van de Genade­ka­pel van Maria ter Nood. “Maria, help ons, wij zijn in nood!” Maria strekt haar moe­der­lijke hand uit en zie: een bron van genezend water stroomt uit de put! “Voor God is niets onmoge­lijk.” (Lc. 1, 37)

Lieve moeder Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood, wat een ver­trouwen zien wij in deze een­vou­dige boeren. Vermeerder ons ver­trouwen, want u wilt ons helpen. “Vraagt en u zal gegeven wor­den, zoekt en gij zult vin­den, klopt en er zal wor­den opengedaan.” (Mt. 7, 7) Laat ons, net als de dienaren op de bruiloft te Kana, naar u komen met onze nood. Dan zult u aan uw Zoon zeggen: “Zie, zij hebben geen wijn meer.” (Joh. 2,3)

21 maart 2020

Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood om bescherming tegen het coronavirus, dag 6

De bis­schop­pen van Haarlem-Amsterdam roepen op om ge­za­men­lijk een noveen te hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood vanwege het corona­vi­rus. De noveen begint op maan­dag 16 maart en ein­digt op de dag voor het hoog­feest van Maria Boodschap (25 maart).

Noveengebed in aansluiting op het dagelijkse Rozenkransgebed
O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voor­spraak bij Jezus, uw Zoon.
Daarom komen wij vol ver­trouwen tot u
en wij vragen door u aan de Heer:
Bevrijd ons land van de corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijs­heid aan onze be­stuur­ders en geef dat wij spoe­dig
weer kunnen samen­ko­men om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dier­ba­ren,
geef ons overgave aan de Wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen.


(Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020, +Johannes Hendriks)


Overweging op de zesde dag van de noveen (zaterdag 21 maart)
In 1573 wordt de kapel neergehaald uit afkeer van de vere­ring van Maria. Niets is er meer over... Alles lijkt verloren.

Hoe vaak wor­den de tempels, de heilige tempels die onze zielen zijn, tempels van de Heilige Geest, verwoest door de zonde! Bele­digingen, ondank­baar­heid, nutte­loze zorgen, oor­de­len, lui­heid. Het zijn als zware hamer­slagen waar­mee wij de tempel van ons hart afbreken.

Lieve moeder Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood, bescherm ons tegen al het kwaad waar­mee wij het beeld van uw Zoon in onze ziel verminken of zelfs verliezen. Leer ons om zuiver te zijn naar lichaam en ziel en geef ons nede­rig­heid en moed om onze zon­den te belij­den in het sacra­ment van de biecht.

20 maart 2020

Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood om bescherming tegen het coronavirus, dag 5

De bis­schop­pen van Haarlem-Amsterdam roepen op om ge­za­men­lijk een noveen te hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood vanwege het corona­vi­rus. De noveen begint op maan­dag 16 maart en ein­digt op de dag voor het hoog­feest van Maria Boodschap (25 maart).

Noveengebed in aansluiting op het dagelijkse Rozenkransgebed
O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voor­spraak bij Jezus, uw Zoon.
Daarom komen wij vol ver­trouwen tot u
en wij vragen door u aan de Heer:
Bevrijd ons land van de corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijs­heid aan onze be­stuur­ders en geef dat wij spoe­dig
weer kunnen samen­ko­men om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dier­ba­ren,
geef ons overgave aan de Wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen.


(Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020, +Johannes Hendriks)


Overweging op de vijfde dag van de noveen (vrijdag 20 maart)
Rond het jaar 1400 wordt een kapel gebouwd ter ere van Maria en haar beeltenis wordt er vereerd als Onze Lieve Vrouw ter Nood. Sindsdien komen de mensen naar haar met al hun noden en verlangens. Bidden wij samen met de heilige Bernardus van Clairveaux:

Gedenk, o aller­hei­ligste maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek werd gelaten. Versterkt door dat ver­trouwen kom ik tot u, Maagd der maag­den, en kniel hier neer in mijn armzalig­heid en zon­den. Moeder van het Woord, versmaad mijn woor­den niet, maar in uw goed­heid luister en wil mij verhoren.

19 maart 2020

Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood om bescherming tegen het coronavirus, dag 4

De bis­schop­pen van Haarlem-Amsterdam roepen op om ge­za­men­lijk een noveen te hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood vanwege het corona­vi­rus. De noveen begint op maan­dag 16 maart en ein­digt op de dag voor het hoog­feest van Maria Boodschap (25 maart).

Noveengebed in aansluiting op het dagelijkse Rozenkransgebed
O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voor­spraak bij Jezus, uw Zoon.
Daarom komen wij vol ver­trouwen tot u
en wij vragen door u aan de Heer:
Bevrijd ons land van de corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijs­heid aan onze be­stuur­ders en geef dat wij spoe­dig
weer kunnen samen­ko­men om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dier­ba­ren,
geef ons overgave aan de Wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen.


(Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020, +Johannes Hendriks)


Overweging op de vierde dag van de noveen (donderdag 19 maart)
De koopman belooft Maria haar op een speciale manier te eren. De storm bedaart ogenblikke­lijk, de almacht van God wordt geopen­baard en het hart van de koopman wordt vervuld van ontzag. Een zoek­tocht begint: wat kan ik doen voor Maria; hoe kan ie­der­een haar liefde en devotie leren kennen?

Lieve moeder Maria ter Nood, geef mij een vrijgevig en edel­moe­dig hart dat slechts leeft tot meerdere eer en lof van Gods Naam, Ad Maiorem Dei Gloriam. (H. Ignatius van Loyola)
Dat mijn enige vreugde en eer mag zijn dat uw naam wordt bemind en geëerd, en dat ik altijd uw nederige die­naar mag zijn.

18 maart 2020

Van de pastoor: Uitbreiding kerkelijke maatregelen ter bestrijding van het coronavirus tot na Pasen

Beminde gelovigen,

Vandaag hebben de bisschoppen van Nederland met pijn in hun hart de parochies geïnformeerd dat alle plechtigheden in de Goede Week en met Pasen, tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag) moeten worden geschorst. Er zijn die dagen dus geen plechtigheden in onze parochiekerk.

Ik ben ervan overtuigd dat wij zowel de kerkelijke als de wereldlijke overheidsmaatregelen in gehoorzaamheid moeten aanvaarden en navolgen. Voor ons, christenen, zou het niet passend zijn om ons in de publieke ruimte te begeven alsof het vakantiedagen of nationale feestdagen zijn, of alsof wij slachtoffers zijn van een obstakel dat ons verhindert om ons geloof te belijden.

Mensen zullen sterven; duizenden mensen zijn al gestorven. Ook al zijn wij niet angstig voor onze eigen dood, wij moeten zorg dragen voor onze medemensen en mogen niet toelaten dat zij door onze onvoorzichtigheid in gevaar komen. Daarom moeten wij in een christelijke geest gehoorzamen aan de autoriteiten.

Laten wij dit alles accepteren in een ware offerbereidheid. Herinneren wij ons in gebed en meditatie hoe Christus alleen en verlaten het werk van de Verlossing heeft volbracht. Denken wij eraan hoe dikwijls wij Hem verlaten hebben of Hem onwaardig hebben benaderd, hoe weinig wij werkelijk doordrongen zijn van ware liefde tot Hem. Beschouwen wij de dagen die komen gaan – de belangrijkste dagen van het kerkelijk jaar –, waarin wij niet kunnen deelnemen aan het kerkelijk leven, als een mogelijkheid om boete te doen voor onszelf en voor de goddeloze samenleving waarin wij leven. Dan ervaren wij hoe zeer wij verlangen naar Zijn verlossing in onze ziel en in ons leven. Dan mogen wij ons hoofd opheffen, want onze Verlosser is nabij.

Onze samenleving zal na deze crisis niet meer dezelfde zijn als een paar weken geleden. Mensen hebben dierbaren verloren, zijn hun baan kwijtgeraakt, of kunnen hun hypotheek niet meer betalen. De samenleving zal schreeuwen om verlossing, dezelfde samenleving die ontucht en kindermoord toestaat. Wij zijn verplicht om ons geloof in Christus zichtbaar, tastbaar te maken, allereerst in ons eigen leven en het daarna te delen met de noodlijdenden.

Laten wij dit zien als onze opdracht en, gesterkt door gezamenlijk gebed tijdens het heilig Triduüm, waarderen wat wij wel kunnen bereiken, dan zijn wij werkelijk onder het Kruis van Christus verzameld om samen met Hem op te gaan naar onze verlossing.

Moge God u allen zegenen en de heilige Maagd u beschermen!
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

N.B.: De Kerk verplicht haar gelovigen om in de Paastijd de heilige communie te ontvangen. Onder normale omstandigheden is dit tussen Passiezondag en de zondag van de Goede Herder (tweede zondag na Pasen). De gelovigen die hun Paascommunie gedurende deze tijd niet kunnen doen, blijven gehouden haar zo snel mogelijk te doen, bij voorkeur voor het einde van het Pinksteroctaaf (zondag van de goddelijke Drie-eenheid).

Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood om bescherming tegen het coronavirus, dag 3

De bis­schop­pen van Haarlem-Amsterdam roepen op om ge­za­men­lijk een noveen te hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood vanwege het corona­vi­rus. De noveen begint op maan­dag 16 maart en ein­digt op de dag voor het hoog­feest van Maria Boodschap (25 maart).

Noveengebed in aansluiting op het dagelijkse Rozenkransgebed
O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voor­spraak bij Jezus, uw Zoon.
Daarom komen wij vol ver­trouwen tot u
en wij vragen door u aan de Heer:
Bevrijd ons land van de corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijs­heid aan onze be­stuur­ders en geef dat wij spoe­dig
weer kunnen samen­ko­men om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dier­ba­ren,
geef ons overgave aan de Wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen.


(Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020, +Johannes Hendriks)


Overweging op de derde dag van de noveen (woensdag 18 maart)
Plot­se­ling hoorde de koopman een stem uit de hemel: “Als ge mij zult eren, zal de wind gaan keren.” Een zachte, moe­der­lijke stem. Wie anders kon het zijn dan Maria, de moeder van Jezus en ook onze Moeder?

“Eert uw vader en uw moeder” (Ex. 20, 12). Wie kan die weder­liefde tussen Jezus en Maria, Zoon en moeder, bevatten? Jezus verlangt dat wij, net als Hij, Zijn moeder zullen eren en op haar voor­spraak zal Hij de storm doen bedaren.

Lieve moeder Maria ter Nood, u wil ik eren met mijn woor­den en met mijn daden. Laat mij groeien in liefde tot u, dan zullen ook in mij alle stormen bedaren.

17 maart 2020

Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood om bescherming tegen het coronavirus, dag 2

De bis­schop­pen van Haarlem-Amsterdam roepen op om ge­za­men­lijk een noveen te hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood vanwege het corona­vi­rus. De noveen begint op maan­dag 16 maart en ein­digt op de dag voor het hoog­feest van Maria Boodschap (25 maart).

Noveengebed in aansluiting op het dagelijkse Rozenkransgebed
O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voor­spraak bij Jezus, uw Zoon.
Daarom komen wij vol ver­trouwen tot u
en wij vragen door u aan de Heer:
Bevrijd ons land van de corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijs­heid aan onze be­stuur­ders en geef dat wij spoe­dig
weer kunnen samen­ko­men om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dier­ba­ren,
geef ons overgave aan de Wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen.


(Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020, +Johannes Hendriks)


Overweging op de tweede dag van de noveen (dinsdag 17 maart)
Op zee komt een koopman in een hevige storm terecht. Het einde lijkt nabij, de storm onoverwin­baar.

“Heer, red ons, want wij vergaan!” (Mt. 8, 26) Wat is ons geloof soms klein. “Waarom zijt gij bang, klein­ge­lo­vigen?” (Mt. 8, 27), berispt Jezus ons. Ben Ik niet bij je? Ben Ik niet de almach­tige? “Ik ben al zo lang bij u en gij kent Mij nog niet?” (Joh. 14, 9)

Lieve moeder Maria ter Nood, help ons te groeien in het geloof in de altijd­du­rende bijstand van uw Zoon. Wij smeken u: “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!” (Mc. 9, 24)

16 maart 2020

Noveengebed tot Onze Lieve Vrouw ter Nood om bescherming tegen het coronavirus, dag 1

De bis­schop­pen van Haarlem-Amsterdam roepen op om ge­za­men­lijk een noveen te hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood vanwege het corona­vi­rus. De noveen begint op maan­dag 16 maart en ein­digt op de dag voor het hoog­feest van Maria Boodschap (25 maart).

Noveengebed in aansluiting op het dagelijkse Rozenkransgebed
O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voor­spraak bij Jezus, uw Zoon.
Daarom komen wij vol ver­trouwen tot u
en wij vragen door u aan de Heer:
Bevrijd ons land van de corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Geef wijs­heid aan onze be­stuur­ders en geef dat wij spoe­dig
weer kunnen samen­ko­men om ons geloof te vieren.
Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.
Maria, bescherm ons en onze dier­ba­ren,
geef ons overgave aan de Wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.
Amen.


(Imprimatur: Haarlem, 14 maart 2020, +Johannes Hendriks)


Overweging op de eerste dag van de noveen (maandag 16 maart)
Een boer vindt tij­dens zijn werk op het land een houten beeldje van Maria. Maria draagt het kindje Jezus in haar armen, dicht bij haar hart. Als zij Jezus aanschouwt, haar Zoon, Emmanuel, God met ons, vloeit haar hart over van vreugde. Tege­lijker­tijd maakt dit haar stil: zo’n groot mysterie kan men slechts met grote bewonde­ring en nede­rig­heid aanschouwen. God is mens gewor­den en Hij heeft onder ons gewoond.

Laten wij het stil maken in ons hart, ondanks alles wat er buiten ons gebeurt, en Jezus aanschouwen.

Lieve moeder Maria ter Nood, wij vragen door u om Gods genade om nooit de vrede en de vreugde in ons hart te verliezen, in het besef dat Jezus met ons zal zijn tot het einde der tij­den.

13 maart 2020

Van de pastoor: Schorsing Hoogmis op zondagen tot eind maart

Beminde gelovigen,

Vanmorgen hebben de bisschoppen van Nederland besloten om alle Hoogmissen op zondagen voor de gehele maand maart te schorsen. Dat betekent dat katholieken zijn vrijgesteld van de verplichting om op zondag de heilige Mis bij te wonen tot nader wordt bepaald. Alle H.H. Missen door de week mogen voorlopig doorgang vinden. Er wordt benadrukt dat alle andere bijeenkomsten, zoals catechese en lezingen, dienen te worden afgelast.

Concreet betekent dit voor de Sint-Agneskerk dat de kerk op zondagen geopend zal zijn tussen 10.00 en 12.00 uur. Vanaf 10.30 uur kan de Rozenkrans worden gebeden; om 11.00 uur zullen de priesters hun privé-Missen opdragen. Deze vinden plaats zonder zang of ander plechtig vertoon dat is voorbehouden aan de Hoogmis aan de zijaltaren in de kerk.

Katholieken hebben nog steeds de verplichting om de zondag te heiligen. Dat kan gebeuren door het gezamenlijk bidden van de Rozenkrans, thuis of in een kerk, eventueel gevolgd door het lezen van de gebeden en lezingen van de Mis van de betreffende zondag. Indien men in deze tijd geen heilige Mis kan bezoeken op zondag, dan begaat men geen zonde. De bisschoppen hebben gebruik gemaakt van hun apostolische macht toen zij besloten om de verplichting tot misbezoek op zondag onder de huidige omstandigheden te schorsen.

Er is geen mogelijkheid om elkaar te ontmoeten of om koffie te drinken in de pastorie. Alle overige activiteiten kunnen ook geen doorgang vinden. Ook de eerder getroffen maatregelen blijven onverminderd van kracht. Dit geldt tot eind maart.

De Heer blijft in het tabernakel aanwezig en het heilig Misoffer wordt dagelijks opgedragen. Wie had enkele weken geleden gedacht dat ons leven in zo korte tijd zo drastisch kan veranderen? Dat wat wij gewoon vinden zo spoedig kan wijzigen? Blijven wij dus waakzaam, want wij kennen dag noch uur. Bewaar de genade ongeschonden in uw ziel tot voor de rechterstoel van God.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor


N.B.: Op maandag 16 maart wordt om 11.00 uur een gezongen heilige Mis opgedragen. We vieren dan de wijdingsdag van ons kerkgebouw.

10 maart 2020

Bijeenkomst Legioen Kleine Zielen op woensdag 11 maart

De gebedsgroep Amsterdam van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart komt elke tweede woensdag van de oneven maanden (januari, maart, mei, juli, september en november) bijeen in onze kerk en pastorie; de eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 11 maart. Het programma is als volgt:
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gelezen H. Mis
11.45 uur: Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid en toewijdingsgebed
12.30 uur: Conferentie met koffie en thee in de pastorie (tot circa 14.00 uur).

Een ieder is van harte uitgenodigd om kennis te komen maken en te komen meebidden met de gebedsgroep. Niemand is te groot of te klein, wij zijn allemaal aan het oefenen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het legioen.

9 maart 2020

Van de pastoor: Vastenactie 2020

Beminde gelovigen,

Tijdens de heilige vastentijd willen wij dit jaar weer de vervolgde christenen helpen en ons vastenoffer in de jaarlijkse vastenactie aan hen ten goede laten komen. Met hulporganisatie Christian Solidarity International (CSI), geleid door pater Fuchs, ondersteunen wij dit jaar twee projecten. Het eerste project zijn de christelijke families in Nigeria, die slachtoffer zijn van de jihad van Boko Haram. Christenen in dit land worden gedood, mishandeld of verdreven. Zij leven onder erbarmelijke omstandigheden, in voortdurende angst en armoede. Door uw bijdrage aan de vastenactie kunnen zij levensmiddelen en kleding krijgen.

Het tweede project is het Syrisch-katholieke aartsbisdom Homs, waar momenteel een huis met kapel wordt gebouwd (zie foto) voor verdreven en getraumatiseerde kinderen en hun families.

Door middel van ons vastenoffer kunnen wij andere mensen helpen om de weg terug te vinden naar een normaal leven. Daarbij tonen wij onze christelijke naastenliefde en brengen wij de opdracht van Christus in ons leven tot werkelijkheid om God boven alles lief te hebben en de naaste als onszelf.

U kunt uw vastenbijdrage storten op bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 ten name van parochie H. Jozef onder vermelding van ‘Vastenactie 2020’.

Bij voorbaat dank voor uw medeleven en uw bereid-heid om royaal te geven. Leve Christus, de Koning!

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

7 maart 2020

Van de pastoor: Eucharistisch vasten

De heilige paus Johannes Paulus II had aan het eind van zijn leven een zwakke
fysieke conditie. Niettemin ontving hij de heilige communie
geknield en op de tong uit handen van kardinaal Ratzinger,
die hem zou opvolgen als paus Benedictus XVI.

Beminde gelovigen,

Nadat wij sinds zondag 1 maart jl. als parochiegemeenschap een periode van eucharistisch vasten zijn ingegaan, blijven wij bij iedere heilige Mis ook als gemeenschap met elkaar verbonden, gezamenlijk verlangend naar Christus, onze Verlosser, in de geestelijke communie. Zondag waren er tijdens de Hoogmis 150 gelovigen; in de ochtendmis op Quatertempervrijdag in de Vasten (gisteren) waren het er 21.

Ook al ligt de oorzaak in omstandigheden buiten onszelf en kunnen wij in geen enkel geval toelaten dat de heilige communie in de hand wordt ontvangen, en worden wij dus tot eucharistisch vasten gedwongen, wij krijgen nu de mogelijkheid om de waarde van de geestelijke communie te (her)ontdekken en het verlangen van onze ziel naar Christus intensief te beoefenen. Tot circa 100 jaar geleden was eucharistisch vasten een vanzelfsprekend onderdeel van de heilige Vastentijd, voorbereidend op de Paascommunie en de vreugde over de Verlossing en de Verrijzenis.

In deze heilige Vastentijd begeleiden wij Christus in de woestijn. Hij werd daarheen gevoerd door de Geest, in volkomen gehoorzaamheid aan de Vader. In deze gehoorzaamheid vinden wij het voorbeeld dat ook wij moeten volgen om werkelijk kinderen van God te zijn.

Wij kunnen de noodsituatie waarin wij ons bevinden gebruiken om het onverdiende allerhoogste Goed dat God ons in de heilige communie schenkt nog meer te vereren, ernaar te verlangen en ons meer bewust te worden van dit onbegrijpelijke geschenk. Helaas hebben wij, mensen, de fatale neiging om aan alles te wennen, zelfs aan het heiligste en alleredelste, alsof het gewone, dagelijkse dingen zijn. Dat kan ook bij de heilige communie gebeuren. Door het communievasten krijgen wij de gelegenheid om er opnieuw naar te verlangen en te begrijpen dat de ontvangst van de heilige communie niet iets gewoons is, maar dat zij een buitengewoon geschenk is waarop wij geen recht hebben maar dat ons gegeven wordt. Het is de allerhoogste genade van God voor de zielen die naar Hem verlangen.

De heilige Mis is de voortzetting van het werk van de Verlossing in tijd en ruimte. Het mogen bijwonen daarvan is het allergrootste eerbetoon dat wij aan God kunnen brengen. De communie is de vrucht van het offer, en die kunnen wij tijdelijk niet ontvangen. Maar wij kunnen nog steeds aanwezig zijn bij het werk van de Verlossing in de heilige Mis. Dat is de reden waarom wij naar de kerk komen, en dat is nog steeds mogelijk.

Met mijn priesterlijke zegen,
Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

Junioracademie op zondag 8 maart 2020

Op zondag 8 maart om 13.30 uur houdt pater Gerard Wijers een lezing voor de Junioracademie in de zaal van de pastorie. Hij zal spreken over de Natuurwet.

Pater Wijers S.S.S. is verbonden aan de afdeling Huwelijk en Gezin van bisdom Haarlem-Amsterdam. Alle jongeren zijn van harte welkom.

Junioracademie
Voor jongeren van 18 tot 40 jaar

2 maart 2020

Informatiebulletin voor de maand maart is verschenen

Het Informatiebulletin is een gezamenlijke uitgave van de parochies H. Agnes en H. Jozef, gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie. In de editie van maart aandacht voor de liturgie in de Vastentijd, de Vastenactie 2020 voor twee projecten ten behoeve van christenen in nood, de conferentie van het Legioen Kleine Zielen en voor de lezingen bij de Junior- en Sint-Nicolaasacademie.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin maart' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Klik op het symbool in de rechterbovenhoek van onderstaande afbeelding voor een vergrote weergave en om te kunnen bladeren.