30 januari 2017

Informatiebulletin voor de maand februari is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand februari is verschenen. Hierin onder meer aandacht voor de aanstaande voorvasten, de nachtelijke aanbidding voorafgaand aan Aswoensdag, de lezingen voor de Junior- en de Sint-Nicolaasacademie, de actie Kerkbalans en een bericht over zuster Berdine in de Verenigde Staten.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin februari' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Informatiebulletin februari 2017

27 januari 2017

Lezing over oecumenisch patriarch Athenagoras

Op zondag 29 januari om 13.00 uur (na de Hoogmis) zal professor Gregory Kazakov PhD uit Moskou in de grote zaal van de pastorie een lezing verzorgen - in het Engels - over oecumenisch patriarch Athenagoras die in 1965 een historsiche ontmoeting had met de zalige paus Paulus VI (zie foto).

Deze ontmoeting heeft veel invloed gehad op het Tweede Vaticaans Concilie dat toendertijd in Rome werd gehouden.

De lezing gaat zowel over de persoonlijkheid van deze bijzondere patriarch als over zijn oecumenische activiteiten.

Iedereen is van harte welkom.

19 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie op zondag 22 januari 2017

Op zondag 22 januari wordt de traditionele Nieuwjaarsreceptie gehouden met de inmiddels bekende veiling van (religieuze) artikelen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de restauratie van het kerkgebouw. Er kan onder meer worden geboden op een gouden herenhorloge en enkele damesfauteuils.

Tussen 12.30 en 15.00 uur bent u van harte welkom in de grote zaal van de pastorie. Als iedereen een kleine (koude) schotel meebrengt, dan genieten we samen van een heerlijk buffet.

16 januari 2017

Van het seminarie

Drie maanden geleden, op 1 oktober 2016, mocht ik beginnen op het seminarie van de Sint-Petrusbroederschap in Wigratzbad, Duitsland. In de Sint-Agneskerk is mijn liefde voor de overgeleverde vorm van de Romeinse ritus zeer gegroeid. Nu ik vakantie heb en weer voor een korte tijd in Nederland ben, kan ik terugkijken en vooruitzien.

Na ongeveer een week van Geestelijke Oefeningen in de stijl van de heilige Ignatius van Loyola ben ik met dertien anderen vol overtuiging, goede moed en vertrouwen begonnen. Mijn cours bestaat uit zes Fransen, een Amerikaan, drie Duitsers, een Oostenrijker, een Noor, een Zwitser en een Nederlander.

Ver van huis kan ik mij met behulp van een vaste dagorde toeleggen op de voorbereiding op het priesterschap, die vooral bestaat uit studie en gebed. De liturgie en de lessen nemen een groot deel van de tijd in beslag, maar tijd voor zelfstudie en tijd met mijn medeseminaristen zijn ook voorzien. Met het heilig Misoffer als bron en hoogtepunt van de dag en onder begeleiding van een ervaren geestelijk leidsman kan ik een goed geestelijk leven opbouwen dat onmisbaar is voor een priester. Een dieper begrip van het priesterschap en het veelvuldig overwegen van het Hogepriesterschap van Christus zorgen voor een bestendiging van mijn roeping en een groter verlangen naar het gewijde priesterschap.

Als God het wil, zal ik volgend jaar de tonsuur ontvangen en ingekleed worden. Met deze eerste grote stap richting de priesterwijding wijd ik mijzelf geheel toe aan God. De priesterwijding is nog ver, maar aan de hand van de allerheiligste maagd Maria ga ik deze weg in vertrouwen.

Ik vraag u om uw gebed voor mij en voor mijn medebroeders opdat wij allen volharden mogen in deze bijzondere navolging van de Heer. Het antwoorden op de stem van de Heer is een stap die liefde en vertrouwen vergt, een stap die kan beangstigen. Daarom is het nodig dat u voor roepingen blijft bidden en dat u hen ondersteunt die overwegen deze stap te zetten.

Hierbij dank ik u natuurlijk ook voor al uw steun in gebed en op andere wijzen. Alle jonge mannen die het priesterschap overwegen zijn van harte uitgenodigd om eens naar Wigratzbad te komen. Het doen van de wil van de Heer is de weg van het heil en van de ware vreugde.

Geloofd zij Jezus Christus in alle eeuwigheid. Zijn Rijk kome!

Kevin Hoogeveen

11 januari 2017

Rozenkransnoveen voor parlementsverkiezingen 2017

In 1884 deed onze lieve Vrouw van de Rozenkrans de volgende belofte aan een jong maar ongeneeslijk ziek meisje, genaamd Fortuna Agrelli: “Wie dan ook een genade van mij verlangt, moet drie novenen van de Rozenkrans bidden en daarbij drie novenen van de Rozenkrans uit dankbaarheid.” In wanhoop is het meisje met haar familie de zes gevraagde novenen gaan bidden en de gezegende Maagd genas haar van al haar kwalen.

In geloof aan de Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans willen wij iedereen uitnodigen deze 54-daagse Rozenkransnoveen mee te bidden voor de komende parlementsverkiezing op 15 maart. Het zal geen uitleg nodig hebben waarom we dit zouden moeten doen. We bidden voor de volgende intenties:

  • Terugkeer van christelijke waarden en normen in het parlement,
  • in het bijzonder respect voor al het leven,
  • en voor uw eigen intenties.

Wat kunt u doen?
We beginnen op vrijdag 13 januari en bidden dan gedurende 27 opeenvolgende dagen elke dag een rozenhoedje voor bovenstaande intenties.
Vervolgens bidden we 27 opeenvolgende dagen elke dag een rozenhoedje uit dankbaarheid. De eerste dag overwegen we de Blijde Geheimen, de tweede dag de Droevige Geheimen, de derde dag de Glorievolle Geheimen. De vierde dag opnieuw de Blijde Geheimen en zo door... U kunt ook enkele 'tientjes' of enkele Weesgegroetjes bidden gedurende 54 dagen achter elkaar, net wat u lukt. Iedere Weesgegroet telt. Laten we de hemel bestormen met onze rozenhoedjes gedurende deze 54 dagen. De heilige Maagd heeft met de genezing van Fortuna en van zovele anderen bewezen dat geen enkele ziekte voor haar ongeneeslijk is, dus ook niet de ziekte van ons parlement. Laten we de leden van onze volksvertegenwoordiging in alle liefde opdragen aan God.

Een volk dat niet bidt voor zijn overheid heeft ook geen recht op een stil en rustig leven. (vgl. 1 Tim. 2)

“Geef mij een leger van Rozenkransbidders en ik zal de wereld overwinnen”, aldus de zalige paus Pius IX.

10 januari 2017

Zuster Berdine

Op vrijdag 6 januari, het hoogfeest van de openbaring des Heren, is een van onze parochianen, Berdine Zoonen, zuster geworden in het klooster van de Benedictinessen van Maria, Koningin van de Apostelen in de Verenigde Staten.

Zij verbleef al twee maanden in dit klooster als 'kandidaat' en heeft nu met vier andere jonge vrouwen de postulantenjurk met korte kap en de wonderdadige medaille ontvangen. Ze is nu een van de zeven postulanten in dit klooster. Nu zij postulant is mag zij gedurende een maand geen contact hebben met familie en vrienden. Tijdens het postulaat leert zij de geestelijke en leerstellige basisprincipes en alles over het reilen en zeilen in en om het klooster.

Tot aan haar echte inkleding, die waarschijnlijk in de komende zomer zal plaatsvinden, zal zij zuster Berdine heten (vooraan op de foto). Zij zal dan, als bruid van Christus, een trouwjurk dragen, die zij tijdens die plechtigheid verruilt voor het traditionele habijt van de Benedictinessen met een witte kap. Daarbij zal zij ook haar nieuwe kloosternaam ontvangen. Op dat moment wordt zij novice en zal zij aan het echte kloosterleven beginnen.

In een eerdere bijdrage van zuster Berdine zelf riep zij ons op tot gebed. Laten wij haar met gebed begeleiden op de weg naar haar inkleding, dat haar kloosterroeping vruchtbaar mag zijn voor de Kerk en voor haarzelf.

3 januari 2017

Informatiebulletin voor de maand januari is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand januari is verschenen. Hierin onder meer aandacht voor alle liturgische plechtigheden in deze Kersttijd, een oproep om mee te bidden met een Rozenkransnoveen voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen, en een verslag van het seminarie in Wigratzbad.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin januari' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Informatiebulletin januari 2017