25 februari 2013

Gebedsuur op donderdag 28 februari 2013

Op donderdag 28 februari zal paus Benedictus XVI om 20.00 uur zijn ambt neerleggen. In de Agneskerk willen we onze heilige Vader - die zo veel voor ons betekend heeft - op de avond van zijn abdicatie ondersteunen met een plechtig gebedsuur. Om 18.45 uur bidden wij de Rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid. Daarna is er gelegenheid tot aanbidding van onze Heer Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament des Altaars. We bidden dan in het bijzonder om Gods zegen over paus Benedictus XVI en om goddelijke bijstand voor het college van kardinalen bij de verkiezing van een nieuwe paus. Om 20.00 uur volgt de plechtige zegen met het heilig Sacrament. Daarna zullen de completen – het kerkelijk avondgebed – worden gezongen. Na afloop keren we in stilte huiswaarts, zowel bedroefd over het afscheid van onze geliefde Vader, als in dankbaarheid om zijn pontificaat van acht jaar.

15 februari 2013

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 16 februari 2013

Op zaterdag 16 februari komt de Amsterdamse Sint-Nicolaasacademie bijeen in onze kerk en pastorie. Na de H. Mis van 10.00 uur zal rond 11.00 uur de lezing aanvangen door mevrouw Leontien Bakermans, die sinds kort leiding geeft aan het jongerendispuut van de Sint-Nicolaasacademie. Zij heeft zich verdiept in de theologie van het lichaam, die door de zalige paus Johannes Paulus II werd geïntroduceerd, en komt tot een verrassende conclusie.

Programma
10.00 uur: Heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Om 12.45 uur wordt in de kerk de Rozenkrans gebeden.

Zie: De website van de academie.

Vandaag tot 18.00 uur: Uitstelling van het Allerheiligste Sacrament des Altaars

Onze Heer Jezus Christus verdient onze onophoudelijke dankzegging en aanbidding voor alles wat Hij gedaan heeft voor onze redding:

Waardig is het Lam Dat geslacht werd, te ontvangen de eer en de heerlijkheid en lof.
(Apok. 5, 12)

6 februari 2013

Van de pastoor: Een nieuwe opdracht

Beminde gelovigen,

Het nieuwe jaar heeft ons nu reeds een aantal zegeningen gebracht. Circa tien gelovigen zijn bekrachtigd met de zeven gaven van de Heilige Geest door het ontvangen van het H. Vormsel. Daartoe heeft mgr J. van Burgsteden onze kerk bezocht en hij heeft het bisschoppelijk decreet afgekondigd waarin onze gemeenschap wordt verheven tot personele parochie voor de oude ritus.

Wij beginnen dus met een nieuwe parochie bij de Agneskerk. Gedurende vele novenen hebben wij de H. Jozef gesmeekt om een goede oplossing en door de handen van de Bisschop heeft hij ons deze oplossing toevertrouwd. Nu is het aan ons om deze nieuwe parochie te heiligen en aan haar toekomst te bouwen. Het heiligen kunnen wij deze maand beginnen met het veertig-urengebed, het ontvangen van het askruisje en met een vruchtbare Vasten. Het bouwen aan de toekomst kunnen wij doen door de zondagse collecte te ondersteunen en door giften aan de Stichting Sint-Agneskerk Amsterdam.

De hemel heeft ons nieuwe kansen geschonken, maar ook een nieuwe opdracht. Laten wij niet bang zijn om deze aan te aanvaarden, ook niet wanneer het iets van onze materiële rijkdom vergt. De zichtbare goederen zijn van voorbijgaande aard, maar de eeuwige goederen zijn onvergankelijk. Ik dank u allen bijzonder hartelijk voor uw onbaatzuchtige steun aan onze broederschap en ons apostolaat gedurende de afgelopen jaren. Ik bid dat God u daarvoor rijkelijk zal belonen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor