25 april 2014

Heiligverklaring van twee pausen op zondag 27 april

H.H. Johannes XXIII (l.) en Johannes Paulus II (r.)

Op zondag 27 april, Beloken Pasen, zal paus Franciscus twee van zijn voorgangers heilig verklaren: paus Johannes XXIII, aan wie wij het Missaal van 1962 voor de oude Mis te danken hebben, en paus Johannes Paulus II, die het feest van de goddelijke Barmhartigheid heeft ingesteld op de zondag na Pasen.

Bidden we, op voorspraak van deze heilige pausen, om Gods zegen over de heilige Kerk, in het bijzonder voor de huidige Heilige Vader, paus Franciscus, emeritus paus Benedictus, en voor allen die als herders in de Kerk zijn aangesteld.

16 april 2014

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 19 april 2014

Op zaterdag 19 april om 11.00 uur houdt de Sint-Nicolaasacademie een lezing in de zaal van de pastorie. De lezing heeft als onderwerp 'De Evangeliën en de Bijbelkritiek' en wordt gehouden door de heer Cees Luttik, vicevoorzitter van de academie.

19 april is Paaszaterdag. De Kerk viert die dag geen H. Misoffer, maar verblijft in stilte bij het graf van de Heer. Er is dan ook geen H. Mis voorafgaand aan de lezing.

Programma
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Lezing in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Vanaf 13.00 uur is er biechtgelegenheid in de kerk.

Zie: De website van de academie.

11 april 2014

Liturgische plechtigheden in de Goede Week en met Pasen

In de Goede Week en op het hoogfeest van Pasen zijn de plechtigheden als volgt:

Zondag 13 april: Palmzondag
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Palmwijding en processie, aansluitend gezongen Hoogmis met gezongen Passie

Triduum sacrum
Donderdag 17 april: Witte Donderdag
17.00 uur: Plechtige gezongen Drieherenmis – herdenking van de instelling van het Sacrament des Altaars en van het priesterschap; na afloop gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament bij het rustaltaar (tot 20.30 uur).
De zang wordt verzorgd door Cantores Sancti Gregorii, een professioneel ensemble dat gespecialiseerd is in de uitvoering van religieuze muziek, in het bijzonder gregoriaanse zang en polyfonie uit de Middeleeuwen en de Renaissance. Gezongen wordt onder meer de Missa Pange Lingua van componist Josquin des Prez.

Vrijdag 18 april: Goede Vrijdag (vasten- en onthoudingsdag)
13.15 uur: Biechtgelegenheid
14.15 uur: Kruiswegoefening
15.00 uur: Plechtige herdenking van het Lijden en Sterven van onze Heer Jezus Christus

Zaterdag 19 april: Paaszaterdag
13.00-15.00 uur: Biechtgelegenheid
21.30 uur: Plechtige gezongen Paaswake

Zondag 20 april: Hoogfeest van Pasen - Verrijzenis van onze Heer Jezus Christus
10.30 uur: Rozenkransgebed
11.00 uur: Gezongen Hoogmis

Maandag 21 april: Tweede Paasdag
11.00 uur: Gelezen H. Mis

8 april 2014

Vastenactie 2014

Voor de Vastenactie van dit jaar wordt uw aandacht gevraagd voor een bijzonder project, niet ver van huis. In Nederland en Vlaanderen zijn enkele priesters trouw aan de traditie van de Kerk, maar niet verbonden aan een bisdom, orde, broederschap of congregatie. Zij staan elke dag klaar voor de gelovigen, en reizen stad en land af om op vele plaatsen de traditionele Latijnse heilige Mis op te dragen, maar moeten zelf in hun inkomen voorzien, en dat is in deze tijd niet gemakkelijk.

Dit jaar willen we de opbrengst van de Vastenactie aanwenden om deze priesters te ondersteunen in hun dagelijkse leven. Uw bijdrage voor dit doel – al dan niet vergezeld van een Misintentie – is welkom in de ronde bus achter in de kerk of op bankrekening NL48ABNA0589970089 ten name van parochie H. Jozef, onder vermelding van ‘Vastenactie 2014’.

4 april 2014

Junioracademie op zaterdag 5 april 2014

Op zaterdag 5 april om 20.00 uur vindt in de grote zaal van de pastorie de volgende bijeenkomst van de Junioracademie plaats. De lezing wordt verzorgd door de heer Victor Ravensloot. Het onderwerp van de lezing is: De theologie van Thomas van Aquino.

Extra biechtgelegenheid ter voorbereiding op Pasen

In de laatste weken voor Pasen is er extra biechtgelegenheid, te weten op:
- Vrijdag 4 april tussen 18.00 en 18.45 uur;
- Vrijdag 18 april tussen 13.15 en 14.00 uur;
- Zaterdag 19 april tussen 13.00 en 15.00 uur.

3 april 2014

Van de pastoor: De juiste voorbereiding

Beminde gelovigen,

Het hoogfeest van Pasen nadert, en daarmee komt de vreugde van de Verlossing dichterbij. In deze editie van het Informatiebulletin treft u de liturgische plechtigheden die het geheim van onze verlossing tegenwoordig stellen. Ik hoop dat u deze dagen van genade vooral in de kerk en in dankbaar gebed zult doorbrengen.

Tussen alle aanvangstijden staan ook de tijdstippen voor extra biechtgelegenheid. Ik wil nog eens benadrukken dat wachten met biechten tot het laatste moment, vlak voor een van de liturgische plechtigheden, geen goed uitgangspunt is. Vaak is het voor de priester ook praktisch onmogelijk om dan nog goed biecht te horen, omdat de liturgische plechtigheden in de Goede Week meer voorbereiding vragen dan anders met de altaardienaren in de sacristie. Daarom hoop ik dat u vooral gebruik zult maken van de geboden extra biechtgelegenheid, zoals aangegeven in dit bulletin. Het is ook altijd mogelijk om een afspraak te maken met een van de priesters.

Ik wens u een vruchtbare voorbereiding in de Vastentijd en een Zalig Pasen!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor