21 december 2012

Venite adoremus

Jezus is werkelijk aanwezig in het Allerheiligste Sacrament:
Ik ben het Levende Brood dat uit de hemel is neergedaald.
(Joh. 6, 35)

Wie kijkt naar de heilige Hostie, kijkt naar Jezus, de Zoon van God:
Dit is de wil van Mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven bezit en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
(Joh. 6, 40)

Elk uur dat we doorbrengen met Jezus zorgt voor verdieping van het goddelijk leven in ons:
Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed.
(Joh. 10, 10)

Gelegenheid tot aanbidding van Jezus in het Allerheiligste Sacrament: vanmiddag tussen 12.00 en 17.00 uur.

14 december 2012

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 15 december 2012

Op zaterdag 15 december houdt de Amsterdamse Sint-Nicolaasacademie de laatste bijeenkomst uit het najaars¬programma 2012. Dr Freek Bakker, universitair docent aan de afdeling Religiewetenschappen van de Universiteit Utrecht, komt spreken over de relatie tussen het christendom en het boeddhisme.

Programma
10.00 uur: Heilige Mis
10.45 uur: Koffie en thee in de pastorie
11.00 uur: Bijeenkomst in de zaal van de pastorie
12.30 uur: Einde

Om 12.45 uur wordt in de kerk de Rozenkrans gebeden.

Zie: De website van de academie.

12 december 2012

Van de parochie-administrator: Advent

Beminde gelovigen,

In de maand december, in de Adventstijd, laat onze moeder, de heilige Kerk, ons met ingetogen vreugde de verwachting van onze verlossing overwegen. Deze tijd van verwachting van de goddelijke Verlosser beleven wij bij voorkeur in de religieuze diepte. Juist daarom is het van belang dat wij de wereldse kerstmis zo ver mogelijk bij ons vandaan houden.

De wereld die het goddelijk Kind en Zijn verlossing niet kent, viert in de decembermaand een feest van consumptie. Wanneer het dan eindelijk Kerstmis geworden is, dan keert zij alweer terug naar het dagelijks leven. Dat alles is niet nieuw voor ons. Wat nieuw voor ons zou moeten zijn, is de wijze waarop wij, katholieken, dit feest zouden moeten vieren. Gebruiken wij de Adventstijd om in stil gebed en meditatie, bijvoorbeeld aan de hand van de dagelijkse teksten uit het missaal, de betekenis van Zijn komst te doorgronden. Stellen wij ons de vraag hoe wij nog dieper Zijn verlossende genade in ons kunnen laten doordringen.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP,
administrator Sint-Agnesparochie

10 december 2012

Ave Maria (in stylo Sanctae Hildegardis)

Op 8 december 2012, het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, gebeurde er iets unieks in onze kerk: voor het eerst werd het Ave Maria gezongen in de stijl van Hildegard van Bingen (1098-1179), wier muziek verwant is aan het gregoriaans. Het Weesgegroet, zoals wij het nu kennen, ontbrak in het repertoire van Hildegard van Bingen, omdat dit in haar tijd nog niet bestond.

Een groot deel van de melodie van dit lied is ontleend aan de muziek van Hildegard van Bingen; de voornaamste reden dat fans van haar muziek enthousiast worden bij het horen van dit lied!

De componist van dit lied, 'Anonymus', geeft iedereen het recht dit lied te zingen en te verspreiden (in kerken, op CD, op internet etc.), maar verbiedt de melodie op eigen naam te zetten en zo te publiceren. Moge door het zingen van dit lied de devotie tot Maria, Koningin van hemel en aarde, toenemen, tot eer van God en tot heil van de zielen!