26 augustus 2014

Catechese voor volwassenen

Dinsdag 26 augustus gaat een nieuwe catecheseserie voor volwassenen van start. De cursus vindt plaats elke twee weken in twee sessies, op dinsdag en op zaterdag, na de H. Mis van 11.00 uur en duurt telkens circa een uur. De catechese over het Rooms-katholieke geloof wordt gegeven aan de hand van de grote catechismus van de H. paus Pius X. De catechese op zaterdag is dezelfde als die op dinsdag, maar is bestemd voor belangstellenden die door de week niet in de gelegenheid zijn om te komen.

Voor elke deelnemer zijn drie boeken beschikbaar: de catechismus zelf, een samenvatting en een prentencatechismus. De catechese vindt plaats in de zaal van de pastorie; de kosten bedragen EUR 15, dat is inclusief boeken en koffie of thee. Aanmelden is niet nodig.

1 augustus 2014

1 augustus: Sint Petrus' Banden - Boete- en gebedsdag voor vervolgde christenen in het Midden-Oosten

Op vrijdag 1 augustus viert de Kerk het feest van Sint Petrus’ Banden. De priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP) heeft aan alle apostolaten over de gehele wereld gevraagd om deze vrijdag toe te wijden als dag van boete en gebed voor de christenen in Irak, Syrië en elders in het Midden-Oosten, die te lijden hebben onder zware vervolging.

Vrijdag 1 augustus is de eerste vrijdag van de maand en tevens het feest van Sint Petrus’ Banden. Op deze feestdag wordt ons de grote kracht voorgehouden van het volhardende gebed van leden van de Kerk. Petrus werd immers gevangen gehouden, maar na het voortdurende gebed van de jonge Kerk werd hij van zijn ketenen bevrijd (Handelingen 12).

Dit feest van de patroon van de Sint-Petrusbroederschap is een uitnodiging aan alle gelovigen om in gezamenlijk gebed de Allerheiligste Drie-eenheid te smeken dat onze broeders en zusters in de Kerk hun geloof mogen bewaren, en dat zij – zoals Petrus – bevrijd mogen worden van de vreselijke vervolging, die bestaat uit moord, doodslag en verjaging uit hun huizen, dorpen en steden.

In onze kerk bidden wij voor de vervolgde christenen uit het Midden-Oosten op vrijdag 1 augustus tussen 12.00 en 14.00 uur voor het uitgestelde Allerheiligste Sacrament.

Dat God door de bemiddeling van de heilige maagd Maria onze vervolgde broeders en zusters de kracht van de overwinning wil schenken.