30 april 2015

Van de pastoor: Moederlijke bescherming

Beminde gelovigen,

De maand mei is op bijzondere wijze toegewijd aan de heilige maagd Maria. Dit jaar zullen wij als bijzondere intentie bij het Rozenkransgebed in de kerk bidden voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten. Wij roepen vol vertrouwen de moederlijke bescherming in voor hun redding en voor de bekering van hun onderdrukkers. Ook willen wij bidden voor een rechtvaardige bejegening van de Arabische staten door de Europese en Amerikaanse politiek.

Het martelaarschap van zovele christelijke broeders en zusters en hun voortbestaan in de eigen landen kan en mag ons niet koud laten. Het martelaarschap in liefde tot God herinnert ons aan het tragische verdwijnen van het geloof in ons eigen land en aan de on-verschilligheid van vele christenen in het Westen. Hun martelaarschap roept op tot ommekeer; hun martelaarschap schreeuwt om een verandering in de wijze waarop wij in het recente verleden met de Arabische staten zijn omgegaan, waardoor de destabilisatie mogelijk is gemaakt die aan extreme islamieten volop ruimte gaf. Door het gebed voor hen die nu vervolgd worden, wordt ons de mogelijkheid geschonken om onze eigen oppervlakkige kijk op God en de wereld te corrigeren.

We bidden de Rozenkrans op zaterdag en zondag voorafgaand aan de heilige Mis, en tijdens het Marialof dat van dinsdag tot en met vrijdag om 11.45 uur wordt gehouden.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor

28 april 2015

Informatiebulletin voor de maand mei is verschenen

Het Informatiebulletin van de Sint-Jozefparochie bij de Agneskerk voor de maand mei is verschenen. Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan de meimaand-Mariamaand, het Marialof, de lezing van de Sint-Nicolaasacademie en de opbrengst van de Vastenactie.

Het bulletin is op deze site te vinden onder het tabblad 'Informatiebulletin mei' of klik op onderstaande afbeelding. Ook bestaat de mogelijkheid om het blad elke maand gratis en in kleur per e-mail (klik hier) te ontvangen.

Informatiebulletin mei 2015

26 april 2015

Jarige pastoor onderscheiden (fotoverslag)

Na de eerste verjaardagstraktatie...

... kreeg de jarige pater - één dag voor Koningsdag - iets op de mouw gespeld. 
Had het Zijne Majesteit werkelijk behaagd u te benoemen tot....?

Er werd gezongen...

en broodjes gesmeerd...

gezond gesnackt...

en iets minder gezond...


Jong en oud kwam de pater feliciteren.

25 april 2015

Uitnodiging 40-ste verjaardag pastoor

Op zaterdag 25 april viert onze pastoor, de zeereerwaarde pater M. Kromann Knudsen FSSP, zijn veertigste verjaardag. Een dag later, na de Hoogmis op zondag 26 april, bent u van harte welkom om hem te komen feliciteren in de grote zaal van de pastorie.

De jarige trakteert op een hapje en een drankje.

Op die dag is de keuken van de pastorie niet toegankelijk.

(Tip: pastoor spaart voor een nieuw kazuifel.)

17 april 2015

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 18 april 2015

Op zaterdag 18 april om 11.00 uur gaat schrijver, religiejournalist en columnist van Katholiek Nieuwsblad Anton de Wit met de aanwezigen in debat over de Kerk en paus Franciscus: Quo vadis? Voorafgaand aan de discussie is er om 10.00 uur een gelezen H. Mis in de kerk.

Zie: De website van de academie.

11 april 2015

Barmhartigheidszondag

Op zondag 12 april vieren we het feest van de goddelijke Barmhartigheid met een uur van aanbidding, waarbij de Rozenkrans van Barmhartigheid zal worden gebeden. Tijdens de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament is er ook biechtgelegenheid.

Jezus heeft aan de H. Maria Faustina Kowalska gezegd dat Hij wil dat op de zondag na Pasen het feest van de goddelijke Barmhartigheid wordt gevierd: “Op die dag staan de diepste diepten van Mijn tedere barmhartigheid open. Ik stort een hele oceaan van genaden uit over die zielen die tot de fontein van Mijn barmhartigheid naderen. De ziel die te biechten zal gaan en de heilige communie zal ontvangen, zal volledige vergeving van zonden en straf ontvangen. Op die dag staan alle sluizen van de hemel, waardoor de genade vloeit, open.”

5 april 2015

Het ontsteken van de Paaskaars


Aan het begin van de plechtigheden van de heilige Paasnacht wordt in de Paaskaars wierook aangebracht en wordt deze daarna ontstoken. Met een stift tekent de priester in de Paaskaars een kruis, boven het kruis de Griekse letter alpha, onder het kruis de Griekse letter omega, en aan de einden van de dwarsbalk het jaartal, terwijl hij bidt: Christus is gisteren en heden; het begin en het einde, de alpha en omega. Van Hem zijn de tijden en eeuwen; Hem behoort de heerlijkheid en de heerschappij, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Dan besprenkelt de priester vijf wierookkorrels met wijwater, bewierookt ze en bevestigt ze in de Paaskaars met de woorden: Door Zijn heilige en heerlijke Wonden behoede en beware ons Christus, de Heer. Amen.

De priester steekt de Paaskaars aan met het nieuwe vuur. Het licht van Christus, Die vol glorie verrijst, moge de duisternis van ons hart en van onze geest verdrijven.

1 april 2015

Van de pastoor: Verlossing uit de slavernij van de zonde

Beminde gelovigen,

Binnen enkele dagen gaan wij het hoogfeest vieren van de verlossing van het menselijk geslacht uit de slavernij van de zonde. Voor de gedoopten die het heilsaanbod van God met liefde hebben aangenomen is dit het daadwerkelijke middelpunt van al hun streven en verlangens. Zij beantwoorden die liefde van God door hun leven te schenken aan Hem, Die ons alles gegeven heeft.

Voor veel van onze medechristenen elders in de wereld betekent deze levenshouding dat zij het leven moeten laten door vervolging. Momenteel verkeren honderdduizenden christenen in het Midden-Oosten in levensgevaar. Voor onze Westerse samenleving is dat vooral een politiek probleem en een ongeoorloofde omgang met een minderheid. Wij, als kinderen van de Kerk, delen deze visie, maar in het lijden van deze onschuldige christenen zien wij tegelijkertijd een getuigenis van de oneindige waarde van de verlossing door Jezus Christus.

Als wij lui geworden zijn, dan kunnen wij naar hen kijken om te ontdekken wat Christus werkelijk voor ons zou kunnen betekenen, en hoe wij alles aan Hem kunnen geven in alle omstandigheden van het leven.

Ik wens u een Zalig Pasen!

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor