16 februari 2018

Programma Sint-Nicolaasacademie op zaterdag 17 februari 2018

De Sint-Nicolaasacademie begint in februari aan het voorjaarsprogramma 2018 met een lezing door voorzitter Robert Lemm. Hij spreekt over het liberalisme als ketterij en de dictatuur van het geld.

De lezing wordt om 10.00 uur voorafgegaan door een door een heilige Mis in de kerk.

Zie: De website van de academie.

8 februari 2018

Vernieuw ons...

Heer Jezus,
eeuwig Woord van de Vader,
uit Uw geopende Hart zien wij
als een schepping
van liefde en barmhartigheid
een nieuwe wereld oprijzen,
vrucht van de Heilige Geest
en uit de kracht van Uw verrijzenis.
Maak, Heer, deze nieuwe wereld
zichtbaar in onze tijd
door Uw Kerk, Uw lichaam.
Wijd ons toe door Uw offer.
Vernieuw ons tot mensen
die hun broeders en zusters dienen.
Voltooi in ons
wat nog aan Uw lijden ontbreekt
opdat het alle mensen ten goede komt.
Overstroom ons dorre hart met Uw leven,
Uw liefde en Uw tederheid.
Dan zullen onze broeders en zusters
vreugde en leven kunnen putten
aan de bronnen van Uw Hart.
Tot op de dag
waarop wij allen getekend zullen zijn
met het zegel van de Geest,
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
tot eer van de Vader
en de overwinning van het Lam.
Kom, Heer Jezus, kom. Amen.

pater Jules Chevalier,
stichter van de missionarissen van het Heilig Hart

3 februari 2018

Van de pastoor: Kerkbalans

Beminde gelovigen,

In de februari-editie van het maandelijkse Informatiebulletin wil ik graag enkele plannen met u delen. Bij de periodieke controle van onze gebouwen door de Monumentenwacht Noord-Holland is gebleken dat het dak van de pastorie in uiterst slechte staat verkeert. Dat is voor ons geen verrassing, want al jaren dringt bij krachtige regen het water naar binnen op de bovenste verdieping van de pastorie. Voor deze winter zijn noodreparaties verricht, maar dit jaar moeten wij beginnen met de planning van een kostbare dakrenovatie.

De pastorie is niet alleen woonruimte voor de priesters maar tegelijkertijd de faciliteit waar al het buitenliturgische leven van de parochie – waaronder catechese, familiedagen, lezingen en conferenties – plaatsvindt.

Ik hoop dat u tijdens de jaarlijkse actie Kerkbalans, die onlangs van start is gegaan, uw medeverantwoordelijkheid voor het behoud van de pastorie op u wilt nemen, voor nu en voor de toekomstige generaties.

Ik wens u een gezegende (voor)vastentijd toe.

Met mijn priesterlijke zegen,

Pater M. Kromann Knudsen FSSP, pastoor