Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 31 mei 2015, onder voorbehoud van wijzigingen.

Zaterdag 23 mei komt de volwassenencatechese te vervallen in verband met de Huwelijksmis die om 13.30 uur begint.

Kalender

Dit is de agenda van onze kerk. Hierin staan de tijden van de H.H. Missen en andere liturgische vieringen vermeld. De heiligenkalender - volgens het Missaal van 1962 - is eveneens opgenomen.

Alle H.H. Missen vinden plaats volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (Tridentijnse liturgie) van de Rooms-katholieke Kerk, tenzij anders vermeld.