Gezamenlijke website van de parochies H. Agnes en H. Jozef, beide gevestigd in de Sint-Agneskerk, centrum voor de traditionele Latijnse liturgie
September, maand van Onze Lieve Vrouw van Smarten

30 juli 2023

Julimaand - Kostbaar-Bloedmaand: O Bone Iesu (Palestrina)Latijn
O bone Iesu,
miserere nobis,
quia tu creasti nos,
tu redemisti nos
sanguine tuo praetiosissimo.

Nederlands
O zoete Jezus,
ontferm U over ons,
Omdat U ons geschapen hebt,
hebt U ons verlost
met Uw kostbaar Bloed.