Vandaag in de Agneskerk

De kalender is bijgewerkt tot en met 29 februari 2016, onder voorbehoud van wijzigingen.

Draag bij aan de restauratie: Bankrekening NL48 ABNA 0589 9700 89 t.n.v. R.-k. Jozefparochie

Klik hier voor meer informatie.

Informatiebulletin februari

Klik op de afbeelding voor een vergroting. (U wordt doorgelinkt naar een externe website.)

Informatiebulletin februari 2016